Minilex - Lakipuhelin

Kuka on kunnallinen viranhaltija?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kunnan palveluksessa on kunnallisia viranhaltijoita. Kunnallinen viranhaltija on siis sellainen henkilö, joka on virkasuhteessa kuntaan. Virkasuhde puolestaan merkitsee julkisoikeudellista palvelussuhdetta. Työnantajan roolissa on kunta ja viranhaltija puolestaan on työn suorittajana. Kunnan palveluksessa ei siis ole virkamiehiä. Sellaisia henkilöitä, joilla on palvelussuhde valtioon, kutsutaan virkamiehiksi.

Laissa on sanottu, että tehtävien sisältäessä julkisen vallan käyttämistä, on niitä hoidettava virkasuhteessa. Julkista valtaa sisältävän tehtävän hoitamista varten pitää perustaa virka. Kunnallinen viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen joko toistaiseksi taikka määräajaksi. Jos otetaan määräajaksi, pitää siihen olla perusteltu syy. Laissa on joissakin tilanteissa sallittu virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, kuten sijaisuuksissa.

Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa