Minilex - Lakipuhelin

Kuka on kunnallinen viranhaltija?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ketkä ovat kunnallisia viranhaltijoita?

Kunnan palveluksessa on kunnallisia viranhaltijoita ja työntekijöitä. Kunnallinen viranhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan. Virkasuhde merkitsee julkisoikeudellista palvelussuhdetta. Työnantajan roolissa on kunta ja viranhaltija puolestaan on työn suorittajana. Sellaisia henkilöitä, joilla on palvelussuhde valtioon, kutsutaan virkamiehiksi. Perustuslaissa on sanottu, että tehtävien sisältäessä merkittävää julkisen vallan käyttämistä, on niitä hoidettava virkasuhteessa.

Kunnassa voi olla töissä viranhaltijoiden lisäksi paljon henkilöitä joiden työhön ei kuulu julkisen vallan käyttöä. Tällaiset henkilöt työskentelevät virkasuhteen sijaan tavanomaisessa työsuhteessa. Julkista valtaa sisältävän tehtävän hoitamista varten pitää perustaa virka.

Mitä eroa on virkamiehellä ja viranhaltijalla?

Viranhaltijat saatetaan arkikielessä sekoittaa virkamiehiin. Virkamiehillä ja viranhaltijoilla tarkoitetaan kuitenkin laissa selkeästi kahta eri asiaa. Viranhaltijat ovat henkilöitä jotka ovat virkasuhteessa kuntaan, kun taas virkamiehet ovat henkilöitä jotka ovat virkasuhteessa valtioon. Viranhaltijoita ja virkamiehiä koskeva oikeudellinen sääntely on pitkälti samanlaista, mutta siitä löytyy tiettyjä eroavaisuuksia. Sääntelyn yhteneväisyys johtuu siitä että sekä virkamiehet että viranomaiset käyttävät työssään julkista valtaa ja hoitavat osittain samankaltaisia tehtäviä.

Millainen viranhaltijan virkasuhde on?

Kunnallinen viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen joko toistaiseksi taikka määräajaksi. Jos otetaan määräajaksi, pitää siihen olla perusteltu syy. Laissa on joissakin tilanteissa sallittu virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, kuten sijaisuuksissa.

Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla.

Millainen on viranhaltijan vastuu virkatehtävistään?

Viranhaltijan vastuu virkatehtävistä on jossain määrin erilainen kuin tavallisen työntekijän vastuu työn aikana tehdyistä asioista. Sekä virkamiehellä että työntekijällä on tietynasteinen vahingonkorvausvastuu työssä tehdyistä virheistä, mutta viranhaltijalla on tämän lisäksi erityinen laissa säädetty rikosoikeudellinen ja kurinpidollinen vastuu virkavirheistään.  Nämä vastuut perustuvat siihen että viranhaltija käyttää työssään julkista valtaa, joten hänen toimiaan on tärkeä valvoa, jotta mahdolliset väärinkäytökset selviäisivät, eikä julkista valtaa käytettäisi lainvastaisella tai sopimattomalla tavalla.

Varoitukset

  • Vaikka kunnan viranhaltijoita ja valtion virkamiehiä koskeva oikeudellinen sääntely on pitkälti hyvin samanlaista, on sääntelyssä kuitenkin tiettyjä eroavaisuuksia jotka voivat tulla relevanteiksi yksittäistapauksessa.
  • Viranhaltijan vastuu virkatehtävistä on suurempi kuin tavallisen työntekijän vastuu.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]