Minilex - Lakipuhelin

Sopimus palvelussuhteen ehdoista

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Nimittävä viranomainen ja virkamies voivat tehdä sopimuksen palvelussuhteen ehdoista. Tällainen sopimus tehdään kirjallisesti. Henkilön ottaminen virkasuhteeseen on kuitenkin erillinen toimenpide. Virkasuhde ei siis synny sopimuksella palvelussuhteen ehdoista.

Sopimus mahdollistaa sen, että viranomainen ja virkamies voivat sopia eräistä palvelussuhteeseen liittyvistä asioista yksilöllisesti. Sopimuksessa ei saa kuitenkaan sopia sellaisista asioista, jotka laissa on erikseen kielletty. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi viran perustaminen, viran lakkauttaminen, virkasuhteen syntyminen, eläkkeet, perhe-eläkkeet, virkasuhdeasuntojen vuokrat ja niin edelleen.

Sopimuksella palvelussuhteen ehdoista ei saa sopia virkamiehen kannalta huonommista palvelussuhteen ehdoista kuin mitä virkaehtosopimuksessa on. Sopimuksen osapuolina virkaehtosopimuksessa ovat julkisyhteisö työnantajana ja virkamiehiä edustavat järjestöt. Sopimuksella palvelussuhteen ehdoista voidaan sopia esimerkiksi virkamiehen palkkauksesta, työajoista, vuosilomasta, irtisanomisajoista ja kustannusten korvauksista. Jollei sopimusta palvelussuhteen ehdoista tehdä, tai jollei sopimuksesta muuta johdu, on virkasuhteessa noudatettavista ehdoista voimassa, mitä niistä säädetään tai määrätään tai lain nojalla sovitaan. Lisätietoja aiheesta voit kysyä juristeiltamme.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »