Minilex - Lakipuhelin

Sopimus palvelussuhteen ehdoista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkamiehen nimittävä viranomainen ja virkamies voivat tehdä sopimuksen palvelussuhteen ehdoista. Tällainen sopimus tehdään kirjallisesti. Sopimus palvelussuhteen ehdoista vastaa monilta osin työsopimusta, mutta niiden välillä on myös tiettyjä eroavaisuuksia. Sopimus palvelussuhteen ehdoista koskee usein esimerkiksi palkkausta, työaikaa, vuosilomaa, kustannusten korvausta ja irtisanomisaikoja. Sopimuksella ei saa sopia asiasta josta on säännelty sitovasti virkaehtosopimuksessa.

Miten sopimus virkamiehen palvelussuhteen ehdoista eroaa työsopimuksesta?

Toisin kuin tavallisen työsuhteen synnyssä henkilön ottaminen virkasuhteeseen on erillinen toimenpide sopimuksen solmimisesta. Virkasuhde ei siis synny sopimuksella palvelussuhteen ehdoista vaan hallinnollisella päätöksellä virkaan ottamisesta.

Tavallisen työsuhteen synnyssä työsopimuksella on tärkeämpi asema kuin palvelussuhteen ehtoja koskevalla sopimuksella on virkasopimuksen synnyssä. Usein virkamiehet eivät edes solmi erillistä sopimusta palvelussuhteensa ehdoista, vaan nämä ehdot määrittyvät lain ja yleisen virkaehtosopimuksen mukaan. Sopimukset palvelussuhteen ehdoista otettiin käytäntöön koska haluttiin lisätä joustavuutta virkasuhteiden ehtoihin jotta virkoihin saataisiin hakeutumaan kyvykkäitä henkilöitä.

Sopimus mahdollistaa sen, että viranomainen ja virkamies voivat sopia eräistä palvelussuhteeseen liittyvistä asioista yksilöllisesti. Sopimuksessa ei saa kuitenkaan sopia sellaisista asioista, jotka laissa on erikseen kielletty. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi viran perustaminen, viran lakkauttaminen, virkasuhteen syntyminen, eläkkeet, perhe-eläkkeet, virkasuhdeasuntojen vuokrat ja niin edelleen.

Mikä on virkaehtosopimuksen vaikutus palvelussuhteen ehtoihin?

Virkaehtosopimus on julkisyhteisön ja virkamiehiä edustavan järjestön välinen sopimus palvelussuhteen ehdoista joka vastaa sisällöllisesti pitkälti työehtosopimusta. Virkaehtosopimus syrjäyttää kaikki sen kanssa ristiriidassa olevat määräykset. Virkaehtosopimukset ovat pakottavia ja niistä voidaan poiketa vain tietyissä laissa erikseen mainituissa tilanteissa.

Yksittäisen virkamiehen tai viranhaltijan sopimuksella palvelussuhteen ehdoista ei saa sopia virkamiehen tai viranhaltijan kannalta huonommista palvelussuhteen ehdoista kuin mitä virkaehtosopimuksessa on määritelty. Sopimuksella palvelussuhteen ehdoista voidaan sopia esimerkiksi virkamiehen palkkauksesta, työajoista, vuosilomasta, irtisanomisajoista ja kustannusten korvauksista. Jollei sopimusta palvelussuhteen ehdoista tehdä, tai jollei sopimuksesta muuta johdu, on virkasuhteessa noudatettavista ehdoista voimassa, mitä niistä säädetään tai määrätään tai lain nojalla sovitaan. 

 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Palvelussopimuksen solmimisella ei ole yhtä suurta merkitystä virkasuhteen synnyssä kuin työsuhteen synnyssä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]