Minilex - Lakipuhelin

Velkojan saatavan riitautus konkurssipesässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkojalla ja velallisella sekä myös pesänhoitajalla on tietyn määräajan kuluessa oikeus riitauttaa toisten velkojien saatavia tai niiden etuoikeuksia. Riitauttamalla toisten velkojien saatavia menestyksekkäästi, riitautuksen tehnyt velkoja voi parantaa omia mahdollisuuksiaan saada suoritus saatavalleen konkurssivarallisuudesta. Velkojan valvoman saatavan lisäksi riitautus voi koskea myös pesänhoitajan riitauttamaa saatavaa. Riitautus on yksilöitävä ja perusteltava, jotta sillä olisi mahdollisuudet menestyä.

Riitautus on tehtävä kirjallisesti eikä määräajan jälkeen tehtyä riitautusta enää huomioida. Velalliselle ja velkojille riitautusten tekemiseen varattu kuukauden määräaika lasketaan jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Pesänhoitajan on varattava sellaiselle velkojalle, jonka valvottu saatava on riitautettu, tilaisuus tulla kuulluksi. Jos velkoja antaa lausuman, pesänhoitajan on tarpeen vaatiessa annettava saatavan riitauttaneelle vielä tilaisuus antaa asiasta oma lausumansa. Pesänhoitaja voi myös esittää oman käsityksensä riitautuksesta ja velkojan lausumasta sekä saattaa sen asianosaisten tietoon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa