Minilex - Lakipuhelin

Velkojalle maksettavan jako-osuuden vähentäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettelyn aikana on tarkoitus toimia konkurssipesän kannalta edullisimmalla tavalla ja pyrkiä minimoimaan konkurssista aiheutuvat kustannukset.

Pesänhoitaja ja velkoja voivat sopia siitä, että velkojalle maksettava jako-osuus voidaan vähentää siitä, mitä velkojan olisi takaisinsaannin tai muun syyn johdosta palautettava konkurssipesään. Näin toimimalla vältytään siltä, että velkoja ensin palauttaa varoja konkurssipesään, ja pesänhoitaja sen jälkeen maksaa velkojalle osan varoista takaisin. Vastaavasti velkoja voi vähentää palautettavasta määrästä velkojalle kuuluvan jako-osuuden.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa