Minilex - Lakipuhelin

Valittaminen oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollinen voi hakea muutosta perintö- ja lahjaverotukseen oikaisuvaatimuksella. Tästäkin päätöksestä on mahdollista valittaa, jos ei ole tyytyväinen lopputulokseen. Muutoksenhaku valittamalla tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka alueella perinnönjättäjä asui kuollessaan tai lahjanantaja asui verovelvollisuuden alkaessa. 

Vuoden 2017 alusta muutoksenhaun määräaikoihin on tullut muutoksia. Jos perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2016 tai aiemmin, valitusaika hallinto-oikeuteen on viisi vuotta perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta. Jos perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2017 tai sen jälkeen, valitusaika hallinto-oikeuteen on 60 vuorokautta siitä, kun hakija on saanut tiedon oikaisulautakunnan päätöksestä. Hallinto-oikeuden päätökseen voi edelleen hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon hallinto-oikeuden päätöksestä.

Muutoksenhakuasioissa on tärkeää muistaa, että jo määrätty vero on joka tapauksessa maksettava ajallaan, vaikka muutoksenhaku olisi kesken. Veron ulosotto voidaan kuitenkin muutoksenhakuviranomaisen toimesta kieltää tai keskeyttää. Myöhässä maksetusta verosta on maksettava korkoa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »