Minilex - Lakipuhelin

Vahingon kärsijän sietämisvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristövahinkojen korvaamiseen sovelletaan yleisesti vahingonkorvauslakia. Sen lisäksi on olemassa laki ympäristövahinkojen korvaamisesta, joka ei vaadi teon tuottamuksellisuutta eikä yhtä varmaa syy-yhteyttä toiminnan ja aiheutuneen vahingon välillä. Lisäksi lain kautta voidaan korvata myös ympäristövahinkoon liittyviä torjunta- ja ennallistamiskustannuksia. Erityislain kautta pystytään siten korvaamaan laajemmin nimenomaan ympäristövahingoista aiheutuneita vahinkoja.

Ympäristövahinkojen korvaamisesta annettua lakia sovelletaan vahinkoihin, joka on aiheutunut ympäristössä veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta tai melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta, tai muusta vastaavasta häiriöstä.

Ympäristövahinkojen korvaamista koskevaan lakiin liittyy sietämisvelvollisuus. Ympäristö korvataan kyseisen lain nojalla vain, jos häiriön sietämistä ei ole pidettävä kohtuullisena. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon mm. paikalliset olosuhteet, häiriön syntymiseen johtanut tilanne kokonaisuudessaan sekä häiriön yleisyys muuten vastaavissa olosuhteissa. Sietämisvelvollisuus ei kuitenkaan koske tahallisesti tai rikoksella aiheutettua vahinkoa eikä henkilövahinkoa ja vähäistä suurempaa esinevahinkoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa