Minilex - Lakipuhelin

Vaaran estäminen on omistajan tai haltijan velvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Järjestyslain tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Laissa säädetään erinäisiä velvoitteita ja rajoitteita näiden tarkoitusten toteuttamiseksi. Järjestyslaissa asetetaan velvollisuuksia rakennuksen omistajalle tai haltijalle rakennuksen turvallisuuden varmistamiseksi. Velvollisuudet ja vastuu voivat kohdistua myös rakennuksen omistajan tai haltijan edustajaan.

Putoavat esineet ja aineet

Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Huolehtimisvelvollisuus koskee kaikkia rakennuksia ja rakennelmia. Omakotitalon omistaja on siten myös velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät hänen luonaan vierailevat henkilöt loukkaannu putoavien esineiden tai aineiden vuoksi. Putoavat esineet voivat aiheuttaa hyvin vakavia seurauksia, etenkin kerrostaloissa. Lähes vuosittain uutisoidaan tapauksista, joissa jäälohkareen tai jääpuikon alle jäänyt henkilö on saanut surmansa.

Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on ensinnäkin pidettävä rakennus tai rakennelma sellaisessa kunnossa, ettei siitä pääse putoamaan esineitä. Taloa tulee remontoida tarpeen mukaan ja lumen ja jään poistamisesta katolta tulee huolehtia säännöllisesti. Jos vaaraa ei pysty poistamaan, tulee liikkuminen vaara-alueella estää.

Kenellä on vastuu vaaran estämisestä?

Kenen vastuu sitten lopulta on? Vastuu voi kohdistua rakennuksen tai rakennelman omistajaan tai haltijaan taikka hänen edustajaansa. Lähtökohtana voidaan pitää omistajan vastuuta. Esimerkiksi omakotitalon omistaja vastaa siitä, että vierailijoille ei aiheudu vaaraa putoavista esineistä tai aineista. Huolehtimisvelvollisuus ja vastuu voivat kuitenkin myös kohdistua haltijaan, eli yleensä talossa asuvaan pitkäaikaiseen vuokralaiseen. Talossa tosiasiassa asuvalla ja sen kunnon parhaiten tietävällä on yleensä velvollisuus huolehtia talon turvallisuudesta. Näin on etenkin talvisaikaan putoavan lumen ja jään osalta. Suurempia remontteja vuokralainen ei yleensä voi tehdä ilman vuokranantajan suostumusta, mutta havaitessaan vaaran vuokralaisen tulee kuitenkin ryhtyä toimiin sen ehkäisemiseksi.

Vastuu voi kohdistua myös edellä mainittujen edustajaan. Käytännössä kyse on yleensä kiinteistöhuoltoyhtiöstä. Jos huoltosopimuksessa vastuu esimerkiksi lumen ja jään poistamisesta on siirretty huoltoyhtiölle, vastaa huoltoyhtiö vahingoista, jotka putoava lumi ja jää aiheuttaa omaisuudelle tai ihmisille. Tapauksessa, jossa yksi henkilö sai surmansa putoavan jäälohkareen takia, tuomittiin huoltoyhtiön toimitusjohtaja sakkorangaistukseen huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnistä. Tapauksessa toimitusjohtaja oli laiminlyönyt kiinteistönhoitosopimukseen perustuvan turvallisuusvelvoitteensa. Toisessa vastaavassa tapauksessa kiinteistöhuoltoyrityksen työntekijä tuomittiin sakkorangaistukseen kuolemantuottamuksesta.

Rangaistusseuraamus

Poliisi valvoo järjestyslain noudattamista. Vaaran estämiseen liittyvän velvollisuuden laiminlyöjä syyllistyy järjestysrikkomukseen, josta voidaan tuomita sakkorangaistus. Sakon suuruus on 100 euroa. Kuten edellä mainituista tapauksista käy ilmi, voidaan laiminlyöjä tuomita myös rikosoikeudelliseen seuraamukseen vahingon sattuessa.

Vinkit

  • Omakotitalon omistaja tai asukas vastaa siitä, ettei vierailijoille aiheudu vaaraa putoavien esineiden tai aineiden vuoksi
  • Vastuun vaaran estämisestä voi siirtää esimerkiksi kiinteistöhuoltosopimuksilla

Varoitukset

  • Rakennuksen omistajaa tai haltijaa koskevat myös muut rakennuksen turvallisuuteen liittyvät velvollisuudet
  • Vakavimmissa tapauksissa laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen seuraamukseen

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa