Minilex - Lakipuhelin

Välillinen julkishallinto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Välillinen julkishallinto on hallinnollisia tehtäviä suorittava toimielin, joka ei sinänsä kuulu julkiseen hallintoon, muttei myöskään ole yksityistä toimintaa. Se ei siis ole valtion hallintoa eikä kunnallishallintoa. Välillinen julkishallinto sijoittuu siten julkisen ja yksityisen toiminnan välille. Välillinen julkishallinto osallistuu hyvinvointivaltion tehtävien hoitamiseen yhdessä valtion ja kuntien kanssa, ja sen toimintaa ohjataan yleensä valtioneuvoston tai jonkin ministeriön taholta. Välillinen julkishallinto ikään kuin tukee ja täydentää kuntien ja valtion toimintaa. Välillisen julkishallinnon tehtäviä hoitavat julkisoikeudelliset laitokset, julkisoikeudelliset yhdistykset, yhtiöt sekä joskus poikkeuksellisesti yksityiset henkilöt esimerkiksi asiantuntijan roolissa. Välillisen julkishallinnon laitoksia ovat muun muassa:

1. itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset

 • Kansaneläkelaitos eli KELA
 • Suomen pankki
 • Kunnallinen työmarkkinalaitos

2. julkisoikeudelliset yhdistykset

 • Suomen Asianajajaliitto
 • ylioppilaskunnat
 • kauppakamarit
 • kalatalousalueet

3. hallinnollisia tehtäviä hoitavat yhtiöt, säätiöt tai rahastot

 • Finnvera
 • Suomen elokuvasäätiö
 • Sitra
 • Yleisradio

Laitokset on yleensä perustettu erillisellä lailla. Esimerkiksi KELA on perustettu lailla Kansaneläkelaitoksesta. KELA on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, vaikkakin sen toimintaa ja hallintoa valvovat tehtävään määrätyt, eduskunnan valitsemat valtuutetut. Välillisen julkishallinnon tehtävistä voi vastata myös yhtiö, esimerkiksi osakeyhtiö. Eräs tällainen yhtiö, joka hoitaa välillisen julkishallinnon tehtäviä on Yleisradio Oy (YLE). Välillisen julkishallinnon tehtävien hoitaminen voi lisäksi kuulua yhdistykselle. Tällaisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi ylioppilaskunnat ja kalatalousalueet.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa