Minilex - Lakipuhelin

Hallinnon monet kasvot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sanalla ”hallinto” on useita eri merkityssisältöjä.

Hallinto voi tarkoittaa lakien toimeenpanoa. Tällöin hallinto tarkoittaa kaikkea sitä valtion toimintaa, joka ei ole lain säätämistä eikä tuomitsemista. Tämä liittyy vallan kolmijako-oppiin, jonka mukaan lainsäädäntövaltaa, toimeenpanovaltaa ja tuomitsemisvaltaa käyttävät valtiossa eri tahot. Eduskunta säätää lait (lainsäädäntövalta). Hallinto toimeenpanee lait (toimeenpanovalta). Tuomioistuimet tuomitsevat ja soveltavat lakia (tuomitsemisvalta). Eduskunnan, hallinnon ja tuomioistuinlaitoksen tulee olla toisistaan riippumattomia.

Hallinto voi tarkoittaa myös julkisen vallan käyttämistä. Julkisen vallan käyttämisen tulee aina perustua lakiin ja julkisen vallan käytössä on noudatettava tarkoin lakia. Julkista valtaa voi yleensä käyttää vain viranomainen. Julkinen valta koskee tiettyjen tehtävien tai asioiden hoitamista, ja siihen sisältyy yleensä valtaa päättää yksityisten ihmisten oikeuksista tai velvollisuuksista.

Hallinnosta puhutaan myös yksityisten yritysten kohdalla. Esimerkiksi osakeyhtiöillä on oma hallintonsa, josta vastaa muun muassa toimitusjohtaja ja hallitus. Tällaista yrityksen hallintoa ei nimestään huolimatta tule sekoittaa julkiseen hallintoon, jonka toiminnan ylläpitämisestä vastaavat pääasiassa valtio ja kunnat.

Hallinto voi kaikessa yksinkertaisuudessaan tarkoittaa asioiden ja tehtävien hoitamista. Sen lisäksi, että hallinto voi olla päätöksentekoa, se voi olla myös niin sanottua tosiasiallista hallintotoimintaa. Tosiasiallinen hallintotoiminta on esimerkiksi poliisin toimet järjestyksen ylläpitämiseksi. Samoin hallinto voi tällöin tarkoittaa esimerkiksi koulutuksen järjestämistä tai terveydenhuoltoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa