Minilex - Lakipuhelin

Valtioneuvostolla on hallinnollinen yleistoimivalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtioneuvosto muodostuu pääministerin ja ministerien muodostamasta kokoonpanosta, joka käyttää ylintä toimeenpanovaltaa Suomessa. Laajemmassa mielessä valtioneuvosto ymmärretään usein valtioneuvoston yleisistunnon ja ministerien muodostamien ministeriöiden kokoonpanoksi, jonka toimintaa johtaa pääministeri. Valtioneuvoston tulee nauttia eduskunnan luottamusta laittaessa eduskunnan ja tasavallan presidentin tekemät päätökset täytäntöön.

Valtioneuvostolle kuuluvat perustuslaissa erikseen säädetyt tehtävät sekä ne muut hallitus- ja hallintoasiat, jotka on säädetty valtioneuvoston tai ministeriön päätettäväksi tai joita ei ole osoitettu tasavallan presidentin tai muun viranomaisen toimivaltaan. Valtioneuvostolle kuuluu siis hallinnollinen yleistoimivalta. Jos ei tiedetä, minkä viranomaisen tulisi asiasta päättää, katsotaan asian kuuluvan valtioneuvoston päätettäväksi. Tällaiset asiat, joissa toimivalta päättää jostakin asiasta ei kuulu millekään taholle, ovat erittäin harvinaisia. Valtioneuvosto myös panee täytäntöön presidentin päätökset. Valtioneuvoston tehtävänä on myös antaa yhdessä presidentin kanssa eduskunnalle esityksiä, sekä tietyin laissa säädetyin rajoituksin valtioneuvosto voi antaa myös asetuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa