Minilex - Lakipuhelin

Komitean ja toimikunnan rooli


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Komiteat ja toimikunnat toimivat varsinaisen valtion hallinnon ulkopuolella. Yleisimmin ne toimivat keskushallinnon eli ministeriöiden tai niiden alaisten viranomaisten ohessa. Komiteat ja toimikunnat asetetaan yleensä määräajaksi eli ne ovat tilapäisiä. Komiteoiksi luetaan toimikunnat ja neuvottelukunnat, vaikka ne ovat luonteeltaan pysyviä toimielimiä. Komiteat ovat olennainen osa lainsäädännön valmisteluprojektia, sillä ne tekevät pohjatyön lainvalmistelussa. Pohjatyön tuloksena syntyy komiteanmietintö, joka on osa lain esitöitä.

Ministeriöt tai hallitus voivat myös asettaa erillisen toimikunnan perehtymään perusteellisemmin tiettyyn aihealueeseen. Toimikunnan tehtävät koostuvat arviointi-, seuranta-, vertailu- ja tiedottamistehtävistä. Toimikunta voi perustaa tehtäviensä tuekseen alue- ja paikallisjaostoja. Toimikuntien pääasiallisena tehtävänä on toimia lainsäädännön valmistelijoina eli tehdä niin sanottu pohjatyö ennen varsinaista lakiesitystä. Merkittävä hallituksen asettama toimikunta on esimerkiksi Suomen kestävän kehityksen toimikunta, jonka tehtävänä on edistää yhteistyötä kestävän kehityksen kysymyksissä Suomessa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa