Minilex - Lakipuhelin

Väite rekisteröidyn tavaramerkin riitauttamiskeinona

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kuulutus on julkaistu, kuka tahansa voi kahden kuukauden aikana tehdä väitteen rekisteröityä tavaramerkkiä vastaan. Väitteentekijä haluaa väitteellään huomauttaa, ettei tavaramerkki täytä säädettyjä edellytyksiä. Väitteentekijän mielestä tavaramerkki voi esimerkiksi olla harhaanjohtava, sekoitettavissa johonkin toiseen tai loukata hänen yksinoikeuttaan tavaramerkkiin. Yleensä väitteentekijänä on toinen, kilpaileva elinkeinonharjoittaja. Väite on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka tutkii asian. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se koskee. Väitteentekijän on lisäksi maksettava väitemaksu, joka on edellytys väitteen tutkittavaksi ottamiselle. Jos Patentti- ja rekisterihallitus toteaa esteen olevan olemassa, se kumoaa rekisteröinnin. Rekisteröintiä ei kuitenkaan tarvitse aina kumota kokonaan, vaan myös osittainen kumoaminen voi poistaa esteen. Jos taas todetaan, ettei rekisteröinnin estettä ole olemassa, väite hylätään. Väitteentekijä voi myös peruuttaa väitteensä, mutta Patentti- ja rekisterihallitus voi tästä huolimatta tutkia asian, jos siihen on erityisiä syitä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa