Minilex - Lakipuhelin

Ulkomaisen tuomion vaikutukset Suomessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtioiden välisillä yleissopimuksilla varmistetaan se, että ulkomailla annetulla tuomiolla on oikeusvaikutukset myös sellaisessa valtioissa, joka ei ole ollut asiassa tuomioistuinvaltio. Ulkomaisen tuomion vaikutukset Suomessa riippuvat tuomioistuinvaltiota ja Suomea koskevasta lainsäädännöstä.

Vain tunnustetulla ulkomaisella tuomiolla voi olla oikeusvaikutuksia Suomessa. Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tuomiot tunnustetaan laajasti perustuen neuvoston asetuksiin. Suomi on myös liittynyt useisiin tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeviin kansainvälisiin yleissopimuksiin, kuten Haagin yleissopimukseen elatusapua koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja Luxemburgin yleissopimukseen lasten huoltoa koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä Luganon ja Brysselin sopimuksiin. Euroopan unionin asetusten soveltamisalaan kuuluvat tuomiot tunnustetaan toisessa jäsenvaltiossa ilman eri menettelyä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos ulkomainen tuomio on sopimusten mukaan voimassa Suomessa, on tuomiolla käytännössä samat vaikutukset kuin kotimaisellakin tuomiolla. Suomessa voimassa olevien ulkomaisten tuomioiden täytäntöönpano saattaa edellyttää kuitenkin ennen täytäntöönpanoa suomalaisen tuomioistuimen julistusta täytäntöönpanokelpoisuudesta eli eksekvatuurimenettelyä.

Ulkomaisen tuomion vaikutukset Suomessa riippuvat siis sitä koskevasta lainsäädännöstä. Ulkomaisen tuomion tunnustaminen voi tapahtua automaattisesti tai sitä voi joutua erikseen hakemaan tuomioistuimelta. Jos ulkomainen tuomio ei ole varsinaisesti voimassa Suomessa, voi sillä kuitenkin olla merkitystä Suomalaisessa oikeudenkäynnissä oikeudenkäyntiaineistona. Asianosaisen on kannattavaa tarkistaa lakimieheltä, kuinka omassa asiassa kannattaa menetellä, mikäli on saanut itseään koskevan ulkomaisen tuomion tai aikoo sellaista lähteä hakemaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa