Minilex - Lakipuhelin

Tiedoksianto ulkomaille

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tiedoksianto ulkomaille on joko asianosaisen tai tuomioistuimen huolehdittavana. Jos tiedoksianto on tuomioistuimen vastuulla ja tiedoksiannon vastaanottaja oleskelee ulkomailla ja hänen osoitteensa on tiedossa, tuomioistuimen tulee huolehtia tiedoksi annettavien asiakirjojen lähettämisestä siten, kuin siitä on erikseen säädetty tai asianomaisen vieraan valtion kanssa sovittu. Tuomioistuimen on lisäksi ilmoitettava se päivä, jona tiedoksianto on viimeistään toimitettava tai jona todistus tiedoksiannon vastaanottamisesta on viimeistään palautettava tuomioistuimelle.

Tavallisesti tiedoksianto hoidetaan lähettämällä asiakirjat postitse ulkomailla oleskelevalle vastaanottajalle. Niin ei kuitenkaan aina voi tehdä, sillä jotkut valtiot ovat rajoittaneet postitiedoksiantoa alueellaan. Jos postitiedoksianto ei ole mahdollinen, tiedoksianto voidaan toteuttaa pohjoismaissa ja EU-jäsenvaltioissa tekemällä tiedoksiantopyyntö maan paikallisviranomaiselle. Haagin vuoden 1965 oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa koskevaan yleissopimukseen kuuluvissa valtioissa tiedoksianto tapahtuu keskusviranomaisten kautta. Tiedoksianto muihin valtioihin toimitetaan ulkoasiainministeriön kautta ja hoidetaan diplomatian keinoin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jollei tiedoksiannon vastaanottajan tai hänen tiedoksiannon vastaanottamista varten valtuuttamansa olinpaikasta voida saada tietoa, tuomioistuin huolehtii riita-asian tiedoksiannon toimittamisesta kuuluttamalla eli pitämällä asiakirja liitteineen nähtävillä tuomioistuimen kansliassa ja julkaisemalla ilmoituksen asiakirjan pääasiallisesta sisällöstä sekä siitä, missä tiedoksi annettavat asiakirjat ovat nähtävillä, virallisessa lehdessä jonkin kuukauden ensimmäisessä numerossa. Tiedoksiannon katsotaan tällöin tapahtuneen silloin, kun ilmoitus on julkaistu virallisessa lehdessä. Tuomioistuin voi julkaista ilmoituksen myös sanomalehdessä. Ilmoitus on viipymättä pantava nähtäville myös tuomioistuimen ilmoitustaululle. Rikosasiassa haastetta ei voida antaa vastaajalle tiedoksi kuuluttamalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa