Minilex - Lakipuhelin

Työriitojen sovittelu: Sovittelutoimi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sovittelutoimen päällimmäinen tarkoitus on saada sovinto osapuolten välillä. Kun työriidasta on saatu tieto, on sovittelijan ryhdyttävä viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin riidan ratkaisemiseksi ja sovinnon aikaansaamiseksi. Sovittelija voi kutsua riitapuolet neuvotteluihin, toimia niissä puheenjohtajana ja tehdä ratkaisuehdotuksia.

Jotta sovinto olisi mahdollista saada, voidaan osapuolille asettaa tietyntasoisia velvollisuuksia, kuten velvollisuus saapua neuvotteluihin ja tiedonantovelvollisuus. Lisäksi riitapuolien tulee antaa sovittelijalle tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot. Vaikka sovittelua voidaankin näiden velvollisuuksien vuoksi osin kuvata pakkosovitteluksi, ei Suomessa kuitenkaan ole mahdollista laatia osapuolten välillä pakkosovintoa. Voidaankin katsoa, että sovittelijan tulee johtaa osapuolet sovintoon neuvottelujen johtamisella, osapuolten omien ehdotusten ja tarjousten perusteella. Sovittelija voi lisäksi sovittelun yhteydessä omasta aloitteestaan kuulla asiantuntijoita tai muita tietojen saamista varten tarpeellisia henkilöitä.

Yleensä sovittelijan toimet päättyvät siihen, kun sovittelija antaa sovintoehdotuksen riidan osapuolille. Sovintoehdotus annetaan kuitenkin vasta sitten, jos itse sovintoneuvotteluissa ei ole päästy yhteisymmärrykseen. Jos riitapuolet eivät hyväksy sovintoehdotusta, voi sovittelija harkita jatketaanko vai keskeytetäänkö sovittelu.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa