Minilex - Lakipuhelin

Työehtosopimus ei voimassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta, on kyse sopimuksettomasta tilasta. Työehtosopimukset solmitaan yleensä määräaikaisiksi ja sopimuskauden päätyttyä työehtosopimus ei ole enää voimassa. Lisäksi työehtosopimus on mahdollista irtisanoa tietyin edellytyksin. Tietenkin yleensä oletetaan, että määräajan jälkeen tuleva uusi työehtosopimus tulisi voimaan saman tien vanhan päätyttyä ja aiempaa paremmin ehdoin. Työehtosopimuksen voimassa ollessa taas työnantaja voi luottaa siihen, että työrauha säilyy. Työrauhaa on pidetty merkittävimpänä syynä työehtosopimuksen tekemiselle. Vielä työehtosopimuskauden päätyttyäkin tietyt työehtosopimuksen määräykset tulevat kuitenkin noudatettaviksi niin kutsutun jälkivaikutuksen myötä. 

Työehtosopimuksen jälkivaikutus

Jos uutta työehtosopimusta ei ole solmittu ennen vanhan umpeentumista, siirrytään sopimuksettomaan tilaan, jossa työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan rajoitetusti jälkivaikutuksen perusteella. Tällöin työehtosopimuksen määräyksien noudattamista jatketaan normaalisti. Sopimuksettomassa tilassa lain määräyksiä heikomman tasoisesti työehtosopimuksella sovittuja määräyksiä ei voida kuitenkaan noudattaa, ellei laissa ole tälle menettelylle erityistä hyväksyntää. Jälkivaikutus kestää siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus solmitaan tai työntekijä ja työnantaja sopivat työteon ehdoista. Jälkivaikutuksesta ei ole säädetty laissa vaan käytäntö on muovautunut tavanomaisen oikeuden kautta ja se on siten myös hyväksytty oikeuskäytännössä.

Jälkivaikutus ei ulotu työrauhavelvollisuuteen. Silloin kun työehtosopimus ei ole voimassa, työtaistelutoimenpiteet ovat sallittuja. Tällöin molemmilla osapuolilla on oikeus työtaistelutoimenpiteisiin uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi jälkivaikutuksen aikana ei voida esittää hyvityssakkovaatimusta.

Työtaistelu

Sopimukseton tila mahdollistaa työtaistelutoimenpiteet. Työtaistelutoimenpiteen määritelmä ei ole peräisin laista vaan se on kehittynyt käytännön myötä. Työtaistelutoimenpide on kollektiivinen toimenpide eli henkilöjoukon suorittama toimenpide, jolla pyritään tietyn tarkoituksen toteuttamiseen painostuksen tai uhan avulla. Lisäksi jotta kysymykseen tulee työtaistelutoimenpide, on toimenpiteen liityttävä ainakin välillisesti palvelussuhteeseen ja sen on oltava riittävän tehokas. Lähtökohtaisesti työtaistelutoimenpiteet ovat sallittuja silloin, kun niitä ei ole erikseen kielletty. Koska työehtosopimus asettaa työrauhavelvollisuuden sopimuskaudeksi, ovat sopimuksettomassa tilassa suoritetut työtaistelutoimenpiteet lähtökohtaisesti sallittuja. Kiellettynä työtaistelutoimenpiteenä ei voida pitää myöskään sitä, jos työntekijällä on sopimuksessa taattu oikeus kieltäytyä työstä. Lisäksi työehtosopimuslakia vastaan kohdistuvat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Työtaistelutoimenpiteillä voidaan pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi alan palkkoihin.

Viranhaltijoiden sallittuina työtaistelutoimenpiteinä on pidetty lakkoa, hakukieltoa, ostoboikottia ja saartoa. Työntekijät voivat käyttää lisäksi muitakin työtaistelutoimenpiteitä. Sallitun työtaistelutoimenpiteen käyttäminen voi olla laillista tai laitonta mutta kielletyn toimenpiteen käyttäminen on aina laitonta. Työntekijöiden sallittuja työtaistelutoimenpiteitä ovat mm. lakko, osittainen lakko, myötätuntotaistelu, poliittinen työtaistelu, saarto, hakukielto, osittainen työnsulku, ostoboikotti, työn hidastaminen, ylityökielto, joukkoirtisanoutuminen ja työnantajan määräyksen rikkominen joukolla. 

Vinkit

  • Sopimuksettomassa tilassa tulee kyseeseen työehtosopimuksen jälkivaikutus, jolloin aiemman työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan rajoitetusti.

 

Varoitukset

  • Sopimukseton tila mahdollistaa työtaistelut.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa