Minilex - Lakipuhelin

Toimitusjohtaja osakeyhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiössä usein parhaiten tunnetut toimielimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja, joista hallitus on lain mukaan välttämätön osakeyhtiölle. Toimitusjohtaja sen sijaan ei ole osakeyhtiön pakollinen toimielin. Kuitenkin lähes kaikissa suuremmissa yrityksissä toimitusjohtaja on hallinnon käytännön järjestämiseen ja työnjakoon liittyvistä syistä usein hyödyllinen. Usein toimitusjohtaja katsotaan järkeväksi järjestelyksi myös pienemmissä osakeyhtiöissä, lukuunottamatta kenties aivan pienimpiä, kuten niin sanottuja yhden yhtiöitä. Toimitusjohtaja on perusrooliltaan hallitukselle alisteinen toimeenpaneva ja pienehkömuotoisia päätöksiä toteuttava elin.

Osakeyhtiön toimitusjohtajan valitsee osakeyhtiön hallitus. Ei ole lainkaan harvinaista, että toimitusjohtaja onkin samalla hallituksen jäsen. Toki yleistä on ottaa toimitusjohtajaksi ammattilainen täysin yhtiön ulkopuolelta. Tämä useimmiten toteutuu kuitenkin vain hieman suuremmissa yhtiöissä, joissa johtaminen vaatii jo suurempaa ammattitaitoa, eikä substanssiosaaminen enää riitä. Toimitusjohtajan valitseminen hallituksen toimesta on siinä mielessä loogista, että toimitusjohtajan koko toimikenttä sisältyy hallitukselle lain mukaan kuukuviin tehtäviin. Osa tehtävistä siis vain delegoidaan hallitukselta toimitusjohtajalle.

Osakeyhtiön toimitusjohtajaa koskevat vaatimukset vastaavat pitkälti myös muiden johtoelinten jäsenten kelpoisuusvaatimuksia. Ensinnäkin toimitusjohtajan tulee olla täysi-ikäinen luonnollinen henkilö. Toimitusjohtajana ei voi toimia oikeushenkilö, eli esimerkiksi osakeyhtiö tai muu yhteisö eikä alaikäinen. Tämän lisäksi, kuten muidenkin toimielinten jäsenten kohdalla myös konkurssissa oleva sekä henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu ei voi työskennellä toimitusjohtajan ominaisuudesta. Toimitusjohtajan tulee siis voida täysimääräisesti vastata tekemistään toimista ja omaisuudestaan, sillä toimitusjohtajaa, kuten myös muita johtoelimiä, koskevat osakeyhtiölain erityiset vastuusäännökset, joiden perusteella virheellisesti menettelevä toimitusjohtaja voi joutua jopa taloudelliseen vahingonkorvausvastuuseen.

Liiketoimintakielto vaikuttaa kelpoisuuteen toimia toimitusjohtajana tietyissä tapauksissa. Se ei kuitenkaan ole ehdoton este toimitusjohtajana toimimiselle, kuten muut aikaisemmin mainitut rajoitteet. Osakeyhtiön toimitusjohtajalla tulee olla asuinpaikka Euroopan talousalueella, ellei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä. Säännöksen tavoitteena on myös varmistaa mahdollisuudet saattaa toimitusjohtaja todella vastuuseen toimistaan. Kaikkien maiden kansalaisten saattaminen vastuuseen suomalaisen yhtiön johdossa tapahtuneista virheistä ei välttämättä onnistu, jolloin käytännössä aiheutettu vahinko voisi jäädä korvaamatta. Toimitusjohtajan sijaista koskevat luonnollisesti samat vaatimukset kuin toimitusjohtajaa.

Vaikka toimitusjohtajan kelpoisuutta koskevatkin useat eri vaatimukset, eivät ne tavallisesti juurikaan rajoita todellista valintaa. Toimitusjohtajan on kuitenkin joka tapauksessa oltava asiansa osaava ja kykenevä hallitsemaan johtoportaassa työskentelyä. Luonnollisestikaan lainsäädännössä ei sanota mitään toimitusjohtajan osaamistasosta. Tämä on jätetty yhtiöiden itsensä arvioitavaksi. Varsinkin pienemmissä yhtiöissä on kuitenkin tavallista, että yksi omistajista toimii samalla toimitusjohtajana, eikä järjestelystä välttämättä aiheudukaan vähemmän asiantuntemusta vaativissa yhtiöissä ongelmia. Toisaalta ammattijohtoa käytettäessä omat ongelmansa syntyvät siitä, että toimitusjohtajan motivoiminen toimimaan yhtiön parhaaksi ei aina ole helpointa ilman toimitusjohtajan omistusosuutta yhtiössä. Lisätietoja aiheesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa