Minilex - Lakipuhelin

Toimintaperiaatteet avoimen yhtiön hallinnossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhtiömiehen on yhtiön asioita hoitaessaan otettava huomioon yhteinen etu. Koska henkilöyhtiön tarkoitus on edistää yhtiömiestensä taloudellista etua, on kaikkien yhtiön nimissä tehtävien toimien oltava lähtökohdaltaan tämän edun mukaisia. Toimeen, joka olisi yhtiön edun vastainen, ei voi ryhtyä. Mikäli on epäselvää, onko jokin tietty toimi yhteisen edun mukainen, tulee yhtiömiehen sopia toimeen ryhtymisestä muiden yhtiömiesten kanssa.

Yhtiömies saa ryhtyä ainoastaan sellaisiin toimiin, jotka ovat yhtiön toimialan ja tarkoituksen mukaisia. Yhtiön toimiala on määritelty yhtiösopimuksessa. Yhtiön tarkoitus on taloudellisen voiton tuottaminen, ellei toisin ole määrätty. Mikäli yhtiön tosiasiallinen toimiala poikkeaa kaupparekisteriin merkitystä, katsotaan toimialan olevan sen, kumpaa voidaan aidosti pitää yhtiön tosiasiallisena toimialana.

Mikäli tiettyyn toimenpiteeseen vaadittaisiin yhtiösopimuksen mukaan useamman yhtiömiehen suostumus, muttei tätä suostumusta ole mahdollista saada koska joku yhtiömiehistä on sairauden tai poissaolon vuoksi estynyt tätä suostumusta antamasta, on yhtiömiehellä oikeus suorittaa toimi. Tämä edellyttää sitä, että toimi on kiireellinen ja välttämätön, joko yhtiön oikeuden turvaamiseksi taikka yhtiötä uhkaavan vahingon torjumiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa