Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastajan vastuu tilikautta edeltävistä ja sen jälkeisistä toimista

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen myös sellaisista vahingoista, jotka ovat ilmenneet vasta hänen kautensa jälkeen. Tällöin vastuun edellytyksenä on, että tilintarkastaja on toimikautenaan syyllistynyt tuottamukseen eli hän on toiminut asiassa tahallisesti tai huolimattomasti. Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu voi ulottua myös hänen toimikautensa jälkeen tapahtuviin väärinkäytöksiin, mikäli tilintarkastaja on omalla laiminlyönnillään mahdollistanut väärinkäytösten jatkamisen.

Tilintarkastajalle ei ole säädetty yleistä velvollisuutta tutkia ennen tilikauden alkua kirjattuja tilitapahtumia. Jos aiempia päätöksiä on pantu tilikaudella täytäntöön, on kyseiset päätökset kuitenkin tutkittava. Mikäli tilintarkastaja eroaa tehtävästään ennenaikaisesti, hän voi joutua korvaamaan eroamisensa aiheuttamat vahingot, mikäli eroamiseen ei ole ollut perusteltavissa olevaa syytä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »