Minilex - Lakipuhelin

Tehtävään nimittäminen ja kaupparekisterimerkintä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Osakeyhtiön hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous, mikäli yhtiöjärjestyksessä ei määrätä, että valinnan suorittaa yhtiön hallintoneuvosto. Vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä nimitettäväksi myös muussa järjestyksessä. Nimitysoikeus on mahdollista luovuttaa tältä osin esimerkiksi osakeyhtiön ulkopuoliselle taholle. Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuun kannalta ei ole kuitenkaan merkitystä, kuka nimityksen on suorittanut, sillä vastuun sisältö määräytyy siitä riippumatta.

Yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten henkilötiedot tulee ilmoittaa kaupparekisteriin. Tehtävän hoitamisesta aiheutuva vahingonkorvausvastuu määräytyy kuitenkin riippumatta kaupparekisterimerkinnästä tai sen mahdollista puutteellisuudesta. Mikäli ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, se voi johtaa sekä sakkorangaistukseen että vahingonkorvausvelvollisuuteen sellaisesta vahingosta, joka on syntynyt ilmoituksen laiminlyönnistä. Rangaistavaa on myös muodollisen johtajan ilmoittaminen kaupparekisteriin.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa