Minilex - Lakipuhelin

Tavaran ja palvelun oma käyttö


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Arvonlisäveroa on suoritettava myynnistä; myyntinä pidetään yleensä myös tavaran tai palvelun ottamista omaan käyttöön.

Tavaran ottamisella omaan käyttöön tarkoitetaan sitä, että elinkeinonharjoittaja joko ottaa tavaran yksityiseen kulutukseen, luovuttaa tavaran edelleen vastikkeetta tai siirtää tai muulla tavalla ottaa tavaran muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Tätä sääntö soveltuu vain, jos tavarasta on voitu tehdä vähennys tai tavara on valmistettu verollisen liiketoiminnan yhteydessä. Jos verovelvollisen haltuun jää tavaroita arvonlisäverovelvollisuuden päättyessä, niistä suoritetaan veroa samalla tavalla, kuin jos ne olisi otettu omaan käyttöön.

Palvelun ottamisella omaan käyttöön tarkoitetaan sitä, että elinkeinonharjoittaja joko suorittaa, luovuttaa tai muulla tavalla ottaa palvelun vastikkeetta omaan tai henkilöstönsä yksityiseen kulutukseen. Omaan käyttöön ottamista on myös muunkinlainen palvelun ottaminen, jos se otetaan muuhun kuin liiketoiminnan tarkoitukseen. Palvelun ottamiseksi omaan käyttöön katsotaan myös se, kun elinkeinonharjoittaja suorittaa tai muulla tavalla ottaa palvelun vähennysrajoitusten alaiseen käyttöön tai muulla tavoin ottaa ostetun palvelun  muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Tämä soveltuu vain siinä tapauksessa, että ostetusta palvelusta on voitu tehdä vähennys tai jos itse suoritettu palvelu on suoritettu verollisen liiketoiminnan yhteydessä ja elinkeinonharjoittaja myy vastaavia palveluja ulkopuolisille. Jos verovelvollisen haltuun jää palveluita arvonlisäverovelvollisuuden päättyessä, veroa maksetaan samalla tavalla, kuin jos palvelu olisi otettu omaan käyttöön.

Tavaran tai palvelun omaan käyttöön ottamisesta ei suoriteta arvonlisäveroa, jos elinkeinonharjoittaja ottaa tavaraa tai palveluja omaan käyttöön vain vähäisessä määrin, ja ne tulevat omaan tai perheen yksityiseen kulutukseen. Tavaranäytteenä tai tavanomaisena mainoslahjana tapahtuva luovuttaminen ei ole tavaran ottamista omaan käyttöön.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa