Minilex - Lakipuhelin

Tavaramerkin rekisteröinnin esteet ja edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, Patentti- ja rekisterihallitus tutkii omasta aloitteestaan, onko sen rekisteröimiselle olemassa mitään esteitä. Tavaramerkille on asetettu lukuisia vaatimuksia, jotka sen on ennen rekisteröintiä täytettävä. Näistä säädetään tavaramerkkilaissa. Tavaramerkin rekisteröintiesteet lukitellaan ehdottomiin esteisiin ja relatiivisiin esteisiin. Ehdoton este tarkoittaa sitä, että rekisteröintiä ei voida hyväksyä. Relatiivisen esteen kohdalla rekisteröinti voidaan hyväksytä, jos taho, jonka eduksi rekisteröintiesteestä on säädetty, antaa luvan rekisteröinnille.

Tavaramerkki ei saa olla hyvän tavan tai lain vastainen. Se ei myöskään saa olla harhaanjohtava. Nämä ovat ehdottomia rekisteröintiesteitä. Tavaramerkkiä pidetään harhaanjohtavana, esimerkiksi silloin, kun se ontaa virheellisen kuvan tavaran ominaisuuksista tai alkuperästä.

Tavaramerkkiin ei saa esimerkiksi ottaa valtion vaakuntaa, lippua tai muuta tunnuskuvaa ellei siihen ole asianomaista lupaa. Sama koskee myös esimerkiksi virallisia tarkastus- ja takuumerkkejä.

Tavaramerkkiin ei myöskään saa ottaa toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen erikoislaatuista nimeä, tai mitään mikä loukkaa toisen tekijänoikeutta. Tekijänoikeuden haltijan antamalla suostumuksella tämä on kuitenkin mahdollista.

Tavaramerkki ei saa olla sekoitettavissa johonkin toiseen tavaramerkkiin, toiminimeen tai tunnusmerkkiin, paitsi jos kyse on eri toimialoista tai tavaralajeista.

Tavaramerkki ei myöskään saa olla sekoitettavissa rekisteröityyn kasvilajikkeen lajikenimeen.

Lisäksi tavaramerkki on voitava erottaa riittävän selkeästi muiden omistamista tavaramerkeistä.  Tavaramerkin on siis oltava erottamiskykyinen eikä se saa aiheuttaa sekaannusvaaraa. Jos tutkimuksessa todetaan, että tavaramerkki täyttää vaaditut edellytykset ja ettei mitään muitakaan esteitä ole, tavaramerkki hyväksytään. Hakija saa tästä erillisen päätöksen. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi ja kuuluttaa tavaramerkin.

Lisätietoa tavaramerkin rekisteröintiedellytyksistä saat Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta tai soittamalla Minilexin Lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa