Minilex - Lakipuhelin

Suomen tuomioistuimen toimivalta kansainvälisissä tilanteissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta eli yleistoimivalta tarkoittaaä sitä, minkä valtion tuomioistuimessa tietty oikeusriita ratkaistaan. Jotta asia voitaisiin käsitellä suomalaisessa tuomioistuimessa, täytyy sillä olla jokin hyväksyttävä liityntä Suomeen.

Riita-asioissa Suomen tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta määräytyy useimmiten Brysselin ja Luganon yleissopimusten eli niin sanottujen eurooppalaisten yleissopimusten perusteella. Brysselin sopimuksen on sittemmin korvannut neuvoston asetus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla eli ns. Bryssel I-asetus. Lisäksi on annettu neuvoston asetus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa eli Bryssel II-asetus. Luganon sopimus ja asetukset noudattavat hyvin pitkälle Brysselin sopimuksen kaavaa. Sopimusten ja asetusten mukaan toimivaltainen on pääsääntöisesti sen valtion tuomioistuin, jossa vastaajalla on kotipaikka. Lisäksi tietyissä tilanteissa on olemassa vaihtoehtoisia oikeuspaikkoja tai yksinomaisia oikeuspaikkoja. Asianosaiset, joista ainakin yhdellä on kotipaikka jossakin sopimusvaltiossa, voivat myös tehdä sopimuksen, jossa määritellään, missä valtiossa riita tai tulevat riidat ratkaistaan. Jos kansainvälisoikeudellinen riita-asia liittyy sellaiseen valtioon, jonka kanssa ei ole yleissopimusta tai joka ei kuulu asetusten soveltamisalaan, toimivalta määräytyy kansainvälisten periaatteiden tai oikeudenkäymiskaaren mukaan. Oikeudenkäymiskaaressa perusperiaatteena on, että toimivaltainen on sen valtion tuomioistuin, jossa vastaajalla on kotipaikka- tai asuinpaikka.

Sen, joka haluaa saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi, tulee selvittää, mikä tuomioistuin on asiassa toimivaltainen ja mitä menettelyä asian käsittelyssä tulee noudattaa. Tässä vaiheessa kannattaa konsultoida lakimiestä. Lopulta kuitenkin tuomioistuin ratkaisee itse, onko se toimivaltainen asiassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa