Minilex - Lakipuhelin

Suomen tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kansainvälistä toimivaltaa koskevat säännökset osoittavat voidaanko asia tutkia ja ratkaista Suomen tuomioistuimissa. Suomen tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta voi perustua kansalliseen lakiin, oikeuspaikkasopimukseen tai kansainväliseen sopimukseen. Säännöksiä tuomioistuinten toimivallasta yksityisoikeudellisissa asioissa sisältyy lisäksi yhtenäistettyyn EU-oikeudelliseen sääntelyyn.

Tuomioistuimen kansainvälisiä toimivaltaperusteita on Suomen oikeudessa jaoteltu vahvoihin ja heikkoihin. Vahva toimivaltaperuste suomalaisella tuomioistuimella on muun muassa silloin, kun vastaajan kotipaikka on Suomessa. Vahvojen toimivaltaperusteiden soveltuessa asia ratkaistaan lähtökohtaisesti suomalaisessa tuomioistuimessa. Heikko toimivalta Suomen tuomioistuimilla on esimerkiksi tilanteissa, joissa ensisijaisesti kansainvälisesti toimivaltaista tuomioistuinta ei voida määritellä. Heikkojen toimivaltaperusteiden soveltuessa tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta määrittyy tapauskohtaisesti.

Suomalainen tuomioistuin tutkii pääsäännön mukaan viran puolesta, eli oma-aloitteisesti, onko se kansainvälisessä riita-asiassa toimivaltainen tekemään ratkaisun. Asia on lain mukaan jätettävä tutkimatta, jos suomalaisen tuomioistuimen ratkaisulla ei tulisi olemaan tosiasiallista oikeudellista merkitystä asianosaisille. Tuomioistuin voi jättää asian tutkimatta myös, jos asian ratkaiseminen toisen valtion tuomioistuimessa on selvästi tarkoituksenmukaisempaa.

EU-oikeuden yhtenäistettyjen toimivaltaperusteiden lähtökohta on, että vastaajan kotipaikan tuomioistuin on kansainvälisessä riita-asiassa toimivaltainen. Sisältö- ja muotovaatimukset täyttävällä oikeuspaikkasopimuksella voidaan luoda toimivalta Suomen tuomioistuimille vaikka asialla, toisella sopimusosapuolella tai kummallakaan sopimusosapuolella, ei olisi liittymää Suomeen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa