Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomuksen vanheneminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa sopimus tai osa sen ehdoista on jätetty noudattamatta. Sopimusrikkomuksen myötä sopimuksen laatimisella haettu lopputulos ei yleensä ole odotetunlainen ja sopimusrikkomusta voidaankin kutsua eräänlaiseksi suoritushäiriöksi. On hyvä muistaa, että vaikka sopimuksen rikkominen näkyisi esimerkiksi vain toisen sopimusosapuolen suorituksessa, ei sopimuksen suoritushäiriö aina johdu sen sopimusosapuolen virheestä tai sopimuksen noudattamatta jättämisestä. Vastapuoli, joka kärsii toisen sopimsuosapuolen mahdollisesta laiminlyönnistä tai virheestä, on oikeutettu turvautumaan oikeudellisiin seuraamuksiin sopimusrikkomuksen johdosta. Sopimusrikkomuksesta aiheutuvaa hyvitystä on mahdollista vaatia oikeudellisin keinoin, mutta näitä tilanteita varten on määritelty omat vanhentumisaikansa.

 

Kun on kyse sopimusrikkomukseen perustuvassa hyvityksestä, vanhingonkorvausvaateen saattamiseksi on tärkeää muistaa, että vanhenemisaikaa aletaan laskea siitä hetkestä eteenpäin, kun virheestä kärsivä osapuoli huomaa virheen tai olisi pitänyt se havaita. Samaa sääntöä noudatetaan, myös silloin, kun muu kuin velkoja huomaa virheen tai olisi pitänyt se havaita. Velan vanhenemiseen noudatetaan yleensä kymmenen vuoden sääntöä, mutta se ei kuitenkaan vaikuta esimerkiksi henkilövahinkojen korvaukseen vaan niistä säädetään omalla tavallaan.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa