Minilex - Lakipuhelin

Sopimuksentekotuottamus (culpa in contrahendo)

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tavanomaisin sopimusrikkomuksen merkitys liittyy vahingonkorvaukseen tilanteessa, jossa sopimusneuvottelut ovat keskeytyneet tai sopimus on myöhemmin tullut pätemättömäksi. On siis arvioitava, miten esimerkiksi sopimuksen valmistelusta aiheutuneet (ja myöhemmin turhiksi käyneet) kustannukset tulevat jaettavaksi. Sopimuksentekotuottamuksesta ei ole lainkaan säännelty laissa, joten sitä koskevia kysymyksiä arvioidaan lähinnä oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön avulla ja sitä sovelletaan Euroopan eri maissa sen mukaan, millaiset sopimusoikeudelliset periaatteet ovat vallalla kussakin maassa. Sopimuksentekotuottamuksen tunnusmerkistö voi täyttyä neuvottelujen pitkittämiseen, hylättävään neuvottelumenettelyyn tai sopimuksen tekemisestä sovitun menettelytavan rikkomiseen. Pätemättömän sopimuksen syntyminen on voinut perustua toisen osapuolen moitittavaan menettelyyn kuten kunnianvastaiseen ja arvottomaan toimintaan. Tällainen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Vahingonkorvausvastuu voi tulla kyseeseen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: neuvottelujen pitkäaikainen jatkaminen (neuvottelujen vapaan katkaisemisoikeuden voidaan katsoa rajoittuvan sen vuoksi, että neuvotteluissa on edetty pitkälle ja toinen osapuoli on perustellusti luottanut sopimuksen syntymiseen), hylättävä neuvottelumenettely (neuvottelujen aikana on voitu käyttää esimerkiksi oikeustoimilain pätemättömyysperusteiden kieltämää hylättävää painostusta tai muuten menetellä sopimattomasti).

Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2009:45 oli kyse perusteltujen odotusten herättämisestä sen suhteen, että vuokrasopimus tehtäisiin. Ratkaisua on perusteltu seuraavasti: “Neuvotteluja ei kuitenkaan ole lupa käydä vilpillisesti eikä niin, että toinen osapuoli tulee harhaanjohdetuksi ja kärsii sen johdosta turhia kustannuksia tai vahinkoa. Varsinkin silloin, kun toinen osapuoli on tahallaan tai huolimattomuudesta synnyttänyt neuvottelukumppanissaan perustellun luottamuksen sopimuksen solmimiseen ja se on jo johtanut valmistelu- tai muihin toimiin, perusteeton vetäytyminen neuvotteluista voi johtaa korvausvastuuseen sopimuksentekorikkomusta koskevien periaatteiden mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa lähtökohtana korvauksen määräämisessä on saattaa loukattu osapuoli sellaiseen asemaan kuin jos sopimusneuvotteluihin ei olisi ryhdytty”.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]