Minilex - Lakipuhelin

Sopimuksen purkaminen lakkauttaa sopimuksen välittömästi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimusosapuolen oikeussuojakeinoista sopimuksen purkaminen on vaikutuksiltaan painavin. Se lakkauttaa välittömästi sopimuksen ja siitä johtuvat velvoitteet. Tällöin jo tehdyt suoritukset on palautettava, mikäli mahdollista. Jos kyse on työ- tai muista vastaavista suorituksista joita ei voida palauttaa järkevästi, on osapuolella oikeus vaatia vahingonkorvausta. Aina ei ole edes järkevää tai mahdollista loukatun osapuolen kannalta vaatia vastapuolta täyttämään alkuperäistä sopimusta, vaan vaatia muita muita seuraamuksia.

Sopimuksen purkaminen voi tulla kyseeseen sopimusrikkomustilanteessa. Sopimuksen purkaminen edellyttää olennaista sopimusrikkomusta, ja rikkomusten vakavuus vaikuttaa myös seuraamuksiin. Seuraamuksista yleisimpiä ovat hinnanalennus, virheen korjaaminen ja vahingonkorvaus. Vahingonkorvausvelvollisuus voi syntyä joko sopimusrikkomuksen ainoana velvollisuutena tai yhdessä esimerkiksi hinnanalennuksen kanssa. Yleensä sopimusrikkomuksissa on kyse on vastapuolen suorituksessa olevasta vakavasta virheestä tai merkittävästä viivästyksestä, jonka johdosta sopimuksen voimassaoloa ei voida pitää osapuolen kannalta kohtuullisena. Sopimusosapuolet voivat tehdä sopimukseensa ehdon, joka koskee sopimuksen purkamista ja sen edellytyksiä.

Sopimukseen voi sisällyttää myös sopimussakkoehto, jolloin vastapuoli voi vaatia sopimuksen rikkoneelta osapuolelta sovitun sopimussakon maksamista. Sopimuksen purkamiseen oikeuttavaan sopimusrikkomukseen on syytä vedota kohtuullisen ajan kuluessa, jotta purkuoikeutta ei menetetä. Vastapuolen on sopimusrikkomukseen vetoaminen edellyttää suorituksen huolellista tarkastamista sitä vastaanotettaessa sekä havaituista virheistä, puutteista ja viivästyksistä ilmoittamista viivästyksettä suorituksen tehneelle osapuolelle. Jos sopimuksen osapuoli purkaa sopimuksen ilman hyväksyttävää syytä, voi osapuoli joutua suorittamaan vahingonkorvausta toiselle osapuolelle. Jos sopimusta rikkonut osapuoli ei suostu täyttämään sopimusvelvoitettaan vapaaehtoisesti, hänet voidaan pyrkiä pakottamaan siihen viranomaisten avulla. Asia on ensin käsiteltävä tuomioistuimessa, jonka jälkeen ulosottoviranomaiselta voidaan hakea täytäntöönpanokelpoisen oikeuden päätöksen täytäntöönpanoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa