Minilex - Lakipuhelin

Sopimuksen lainvastaisuus aiheuttaa sen pätemättömyyden

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimuksen on oltava lainmukainen, jotta se olisi osapuolia sitova. Jos sopimus ilmenee lainvastaiseksi, sopimus on pätemätön. Sopimus voi usealla tavalla olla lainvastainen. Jos sopimus ei esimerkiksi täytä lain edellyttämiä muotovaatimuksia, sopimuksella ei ole lainvastaisuuden vuoksi oikeusvaikutuksia. Sopimus rinnastetaan usein myös lainvastaiseksi, jos sopimus on hyvien tapojen vastainen. Pätemätön eli lainvastainen sopimus ei perusta osapuolille suoritusvelvoitetta ja siten ei myöskään vahingonkorvausvelvoitetta. Pätemättömyydestä siis seuraa että suoritusvelvollisuuden syntymättä jääminen ja samalla suoritusta vastaavan korvausvelvollisuuden estyminen estää suorituksen vaatimisen oikeusteitse. On olemassa pääasiassa kahdenlaisia pätemättömiä sopimuksia. Sopimus voi olla pätemätön esimerkiksi sen vuoksi että se sisältää virheen jota ei voi korjata menettämättä sen tarkoitusta. Sopimus voi näissä tapauksissa olla lainvaistainen. Toisessa tapauksessa pätemättömyys edellyttää sopimuskumppanin reagointia. Tällöin sopimuskumppanin tulee reagoida sopimuksen pätemättömyyteen jotta sopimus voidaan todeta lainvastaiseksi. Reagointi näissä tapauksissa voi olla esimerkiksi reklamaatio. Suurin osa pätemättömyysperusteista ovat kuitenkin sellaisia että pätemättömyys voi korjaantua. 

Pätemättömyysperusteita on erilaisia, ja näitä perusteita ovat esimerkiksi jos sopimus on tehty pakottamalla, eli toisen henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhan alla. Tällainen sopimus on lainvastainen. Jos sopimuksen tekijä ei ole oikeustoimikelpoinen, eli hänellä ei ole esimerkiksi valtaa edustaa tahoa, jonka nimissä hän kirjoittaa sopimuksen, on sopimus pätemätön. Valeasiakirjat ovat asiakirjoja joita ei ole tarkoitettukaan aidoiksi asiakirjoiksi ja nämä ovat myös pätemättömiä. Myös petollinen viettely tekee sopimuksen lainvastaiseksi. Tämä tarkoittaa että sopimus on saatu syntymään antamalla vääriä tietoja tai jättämällä tärkeitä tietoja kertomatta. Sopimukset jotka on tehty olosuhteissa että niistä tietoisen olisi kunnianvastaista ja ja arvotonta vedota sopimukseen, ovat lainvastaisia. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi sellaiset, joissa toinen henkilö on vahvasti päihtynyt. Näissä tilainteissa, päihtymys ei aina tee sopimusta pätemättömäksi, mutta olosuhteet ovat sellaiset että sopijakumppanin on kunnianvastaista ja arvotonta vedota sopimukseen. Kiskominen on lain mukaan menettely, jossa osapuoli käyttäen hyväksi toisen pulaa, ymmärtämättömyyttä, kevytmielisyyttä tai hänestä riippuvaa asemaa, on ottanut itselleen sellaista aineellista etua, joka on selvästi epäsuhdassa siihen mitä hän on itse antanut. Tällaiset sopimukset ovat myös lainvastaisia. Kaikki nämä pätemättömyysperusteet tekevät sopimuksen lainvastaiseksi. 

Jos sopimuksen edellyttämät suoritukset on ehditty jo tehdä kokonaan, tai osittain, synnyttää sopimuksen pätemättömäksi toteaminen palautusvelvollisuuden osapuolille. Joskus kuitenkin tämä on mahdotonta, ja näissä tapauksissa kyseeseen voi tulla pätemättömyyden sijasta hinnanalennus tai vahingonkorvaus. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa