Minilex - Lakipuhelin

Sivuelimet, kuten lautakunnat, neuvottelukunnat ja työryhmät, valtion hallinnossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sivuelimet toimivat valtion hallinnon ulkopuolella. Sivuelimet ovat erityyppisiä neuvostoja, neuvottelukuntia ja lautakuntia. Sivuelimet voidaan määrätä toimivaksi tietyksi ajaksi eli ne voivat olla määräaikaisia. Sivuelimet voivat olla myös vakituisia.

Esimerkki sivuelimestä on työryhmä, joka on ministeriön asettama asiantuntijaelin. Se asetetaan yleensä siis ministeriön toimesta perehtymään erityiseen aihealueeseen määräajaksi. Työryhmä koostuu tietyn alan asiantuntijoista, joiden tehtävät ovat pääasiassa selvitystyön luonteisia. Työryhmä tiedottaa usein aktiivisesti työn vaiheista ja työn tuloksista ja antaa lopuksi mietinnön. Työryhmän tarkoituksena on tehdä tarkempaa selvitystyötä mahdollista uutta lainsäädäntöä ajatellen.

Toinen sivuelin on lautakunta. Lautakunta on joko lakisääteinen tai ei-lakisääteinen valvova ja ohjaava toimielin, jonka asettaa tavallisesti valtioneuvosto. Lautakunnan tehtävät koskevat pääasiassa yksittäistä asiaa. Lautakunta ohjaa, valvoo, edistää, myöntää lupia, antaa lausuntoja, ylläpitää tiedostoja ja rekistereitä tiettyyn asiaan liittyen. Lautakunnat toimivat myös usein koordinoivina toimieliminä ministeriöiden hallinnonalalla. Esimerkiksi onnettomuuksien tutkintaa, onnettomuustutkinnan yleistä järjestämistä, suunnittelua ja koulutusta varten oikeusministeriön yhteydessä on onnettomuustutkintakeskus. Tutkintalautakunta asetetaan tarvittaessa kutakin onnettomuustutkintaa varten erikseen. Suuronnettomuuden tutkintalautakunnan asettaa valtioneuvosto. Samoin valtioneuvosto asettaa muun muassa potilasvahinkolautakunnan sekä liikennevahinkolautakunnan.

Kolmanneksi valtion hallinnossa on neuvottelukuntia. Neuvottelukunta on yleensä ministeriön tai valtioneuvoston asettama pysyvänluonteinen toimielin, joka toimii ministeriön alaisuudessa. Neuvottelukunta asetetaan erityisesti tiettyä asiaa varten ja sen tehtävät ovat pääasiassa valmistelevia, selvitysluonteisia, suunnittelevia, kehittäviä ja edistäviä. Neuvottelukunta on myös usein avustavassa asemassa toiseen elimeen nähden. Neuvottelukunta koostuu asiantuntijaorganisaation edustajista ja ministeriöiden edustajista

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa