Minilex - Lakipuhelin

Sallitut työtaistelutoimenpiteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työtaistelutoimenpiteen määritelmä ei ole peräisin laista vaan se on kehittynyt käytännön myötä. Työtaistelutoimenpide on kollektiivinen toimenpide eli henkilöjoukon suorittama toimenpide, jolla pyritään tietyn tarkoituksen toteuttamiseen painostuksen tai uhan avulla. Lisäksi jotta kysymykseen tulee työtaistelutoimenpide, on toimenpiteen liityttävä ainakin välillisesti palvelussuhteeseen ja sen on oltava riittävän tehokas. Lähtökohtaisesti työtaistelutoimenpiteet ovat sallittuja silloin, kun niitä ei ole erikseen kielletty. Koska työehtosopimus asettaa työrauhavelvollisuuden vain sopimuskaudeksi, ovat sopimuksettomassa tilassa suoritetut työtaistelutoimenpiteet lähtökohtaisesti sallittuja. Kiellettynä työtaistelutoimenpiteenä ei voida pitää myöskään sitä, jos työntekijällä on sopimuksessa taattu oikeus kieltäytyä työstä. Työehtosopimuslakia vastaan kohdistuvat toimenpiteet ovat aina kiellettyjä.

Viranhaltijoiden sallittuina työtaistelutoimenpiteinä on pidetty lakkoa, hakukieltoa, ostoboikottia ja saartoa. Työntekijät voivat käyttää lisäksi muitakin työtaistelutoimenpiteitä. Sallitun työtaistelutoimenpiteen käyttäminen voi olla laillista tai laitonta mutta kielletyn toimenpiteen käyttäminen on aina laitonta. Työntekijöiden sallittuja työtaistelutoimenpiteitä ovat mm. lakko, osittainen lakko, myötätuntotaistelu, poliittinen työtaistelu, saarto, hakukielto, osittainen työnsulku, ostoboikotti, työn hidastaminen, ylityökielto, joukkoirtisanoutuminen ja työnantajan määräyksen rikkominen joukolla. 

Poikkeukset työrauhavelvollisuudesta

Työrauhavelvollisuuden piiriin eivät kuulu myötätuntotaistelut tai poliittiset taistelut, jollei niillä ole pyritty vaikuttamaan oman työehtosopimuksen määräyksiin.

Sallittuina työtaistelutoimenpiteinä voidaan pitää myös sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät kohdistu osapuolia sitovaan työehtosopimukseen. Esimerkiksi myötätuntotyötaistelutoimenpiteitä on pidettävä sallittuina silloin, kun ne eivät kohdistu osapuolten väliseen omaan työehtosopimukseen. Jotta myötätuntotaistelutoimenpide olisi sallittu, ei myötätuntotaistelutoimenpiteillä kuitenkaan saa edes välillisesti yrittää vaikuttaa omaan työehtosopimukseen. Myötätuntotaistelutoimenpiteellä tarkoitetaan siis toisen työntekijäryhmän työtaistelun tukemista.

Poliittiset työtaistelutoimenpiteet ovat myös sallittuja työtaistelutoimenpiteitä. Poliittisina työtaistelutoimenpiteinä voidaan pitää esimerkiksi mielenosoitusluonteisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat poliittisiin päättäjiin, kuten eduskuntaan. Poliittisillakaan työtaistelutoimenpiteillä ei kuitenkaan saa pyrkiä edes välillisesti vaikuttamaan omaan työehtosopimukseen.

Vinkit

  • Työrauhavelvollisuuden piiriin eivät kuulu myötätuntotaistelut tai poliittiset taistelut, jollei niillä ole pyritty vaikuttamaan oman työehtosopimuksen määräyksiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa