Minilex - Lakipuhelin

Salassapitosopimus työsuhteen jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Täten työntekijällä on automaattisesti työsuhteessa salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus päättyy kuitenkin työsuhteen päättymiseen. Tämän velvollisuuden ajallista ulottuvuutta voidaan kuitenkin laajentaa salassapitosopimuksella. Jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti, automaattinen kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Salaisuuden ilmaisemisesta voi syntyä vahingonkorvausvelvollisuus.

Salassapitosopimus voi kohdistua joko työsuhteeseen, jolloin esimerkiksi täsmennetään salassa pidettävien tietojen sisältöä, tai työsuhteen jälkeiseen aikaan. Salassapitosopimus työsuhteen jälkeen laajentaa työntekijän salassapitovelvollisuutta. Sen avulla sovitaan siitä, ettei työntekijä saa ilmaista liike- ja ammattisalaisuuksia työsuhteen päättymisen jälkeenkään, vaikka hän olisi saanut tiedot asianmukaisesti työssään.

Salassapitosopimuksen voimassaolosta voidaan sopia, eikä sille ole asetettu mitään enimmäisaikaa. Salassapitosopimuksella ei kielletä työntekijää menemästä toisen palvelukseen tai aloittamasta omaa yritystoimintaa, mutta rajoitetaan sitä, mitä tietoja työntekijä saa ilmaista tai käyttää hyödykseen. Sopimukseen voidaan ottaa määräys sopimussakosta. Jos työntekijä rikkoo salassapitosopimusta, joutuu hän tällöin maksamaan sopimuksessa sovitun summan automaattisesti. Salassapitosopimusten laatimisesti voi tiedustella lisää lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa