Minilex - Lakipuhelin

Salassapitosopimuksen sisältö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijällä on salassapitovelvollisuus työsuhteen aikana. Hän ei siis saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Salassapitosopimuksella voidaan tarkentaa tämän velvollisuuden sisältöä sekä jatkaa työntekijän salassapitovelvollisuutta myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti, automaattinen kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Myös asianmukaisesti saatujen tietojen salassapitovelvollisuutta voidaan laajentaa salassapitosopimuksella. Salassapitosopimusta ei ole määritelty laissa, eikä sille tule sisällöllisiä edellytyksiä suoraan laista. Sopijaosapuolet saavat kohtuullisen vapaasti itse määrittää salassapitosopimuksen sisällön. 

Salassapitosopimus voidaan tehdä kohdistumaan työsuhteeseen tai työsuhteen jälkeiseen aikaan. Jos se kohdistuu työsuhteeseen, sen avulla voidaan määrittää työntekijän salassapitovelvollisuuden sisältö tai laajuus työsuhteen kestäessä. Liike- ja ammattisalaisuuksia ei ole tyhjentävästi määritelty, joten sopimuksen avulla yritys voi itse määrittää, mitä tietoja se haluaa pidettävän salassa. Jos salassapitovelvollisuus puolestaan kohdistuu työsuhteen jälkeiseen aikaan, lain määräämä salassapitovelvollisuus jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Salassapitovelvollisuus voi kohdistua myös molempiin aikoihin. Sopimuksessa tulisi määritellä sopimuksen tarkoitus.

Salassapitosopimuksen kestosta voimassaolosta voidaan sopia, eikä sille ole asetettu mitään enimmäisaikaa. Salassapitosopimuksella ei kielletä työntekijää menemästä toisen palvelukseen tai aloittamasta omaa yritystoimintaa, mutta rajoitetaan sitä, mitä tietoja työntekijä saa ilmaista tai hyödyntää. Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta voi syntyä vahingonkorvausvelvollisuus. Toisaalta sopimukseen voidaan ottaa myös määräys sopimussakosta. Jos työntekijä rikkoo salassapitosopimusta, joutuu hän tällöin suorittamaan sopimussakon työnantajalle, eikä työnantajan tarvitse osoittaa mitään vahinkoa tapahtuneeksi. Sopimussakon enimmäismäärää ei ole määrätty.  

Salassapitosopimuksesta saattaa olla haittaa työntekijälle. Tämän vuoksi siitä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä liian laajaa. Tämä on hyvä muistaa, sillä kohtuutonta salassapitosopimusta voidaan sovitella ja kohtuullistaa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa