Minilex - Lakipuhelin

Saako virkamiehellä olla sivutoimia?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleensä virkamiehellä ei saa olla sellaisia sivutoimia, jotka vaativat työajan käyttämistä. Virkamiehellä ei saa siis olla eikä hän saa ottaa vastaan edellä mainittuja sivutoimia. Työaikaa vaativat sivutoimet eivät ole ehdottomasti kiellettyjä, vaan viranomainen voi antaa luvan sellaisen sivutoimen pitämiseen. Lupaa työaikaa vievän sivutoimen pitämiseen tulee pyytää hakemuksella. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna, ja se voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä.

Sivutoimi voi olla virka, ammatti, elinkeino, liike, palkkatyö taikka sellainen tehtävä, josta virkamiehellä on oikeus kieltäytyä. Jos sivutoimi ei vaadi työajan käyttämistä, on siitä tehtävä pelkästään ilmoitus viranomaiselle. Tällöinkin viranomainen voi kieltää sivutoimen vastaanottamisen tai pitämisen, mikäli tälle on perusteet.

Laissa on erikseen säädetty tuomarin tai tuomioistuimen esittelijän sivutoimien sallittavuudesta. Esittelijällä ja tuomarilla ei voi olla sivutoimia, ellei tuomioistuin myönnä lupaa. Sivutoimilupa myönnetään tällöinkin hakemuksesta. Esittelijän ja tuomarin kohdalla sivutoimen harjoittamiseen pitää olla sivutoimilupa, vaikka sivutoimeen ei kuluisi lainkaan työaikaa. Sivutoimilupaa ei saa myöntää riidan yhden osapuolen nimeämänä välimiehenä toimimista varten välimiesoikeudessa.

Virkamies ei saa tulla sivutoimensa vuoksi esteelliseksi tehtävässään. Virkamiehen sivutoimen johdosta ei saa luottamus virkamiehen tasapuolisuuteen vaarantua. Sivutoimi ei saa haitata virkatehtävien asianmukaista hoitamista, eikä virkamiehellä saa olla sellaista kilpailevaa toimintaa sivutoimena, joka voisi vahingoittaa työnantajaa. Aiheeseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä juristiemme puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa