Minilex - Lakipuhelin

Ryhmäpoikkeuksen peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimuksen kuuluminen ryhmäpoikkeuksen alaan tarkoittaa, että kyseisen sopimuksen ei katsota merkittävällä tavalla haittaavan kilpailua ja näin olevan kilpailusäännösten mukainen. Tämä ryhmäpoikkeusasetuksesta johtuva lainmukaisuuden olettama voidaan kuitenkin peruuttaa, jos tietty sopimus, tarkasteltuna joko erikseen tai yhdessä kilpailevien toimittajien tai ostajien noudattamien samanlaisten sopimusten kanssa, rajoittaa kilpailua. Lisäksi vaaditaan, että sopimuksen edut eivät ylitä sen kielteisiä vaikutuksia. Kun peruuttamismenettelyä sovelletaan, komission tehtävänä on todistaa, että sopimus ei kuulu ryhmäpoikkeuksen alaan. Peruuttamispäätöksellä ei voi olla takautuvaa vaikutusta, mikä tarkoittaa, että sopimukselle myönnetty poikkeus on voimassa siihen asti kunnes peruuttaminen tulee voimaan.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) voi peruuttaa sopimukselta, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän päätökseltä tai yhdenmukaistetulta menettelytavalta ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisen edun Suomen alueella. Edellytyksenä peruuttamiselle on, että sopimuksella, päätöksellä tai menettelytavalla on Suomen alueella sellaisia vaikutuksia, jotka eivät tehosta kilpailua, tuotteiden jakelua tai teknistä tai taloudellista kehitystä, eivätkä jätä kuluttajalle kohtuullista osuutta sopimuksesta saatavista hyödyistä. Toisin sanoen, jos haitat ovat hyötyjä suuremmat, on ryhmäpoikkeusetukin todennäköisesti peruutettavissa.

Ryhmäpoikkeuksen peruuttaminen ja soveltamatta jättäminen ei koske kotimaisia kilpailunrajoituksia vaan ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaikuttavia rajoituksia. Tällöin sovelletaan EU:n kilpailusääntöjä ja kyseessä olevia ryhmäpoikkeuksia. Kyseinen peruuttamismenettely ei siis ole mahdollinen siltä osin kuin kysymys on kotimaisista kilpailunrajoituksista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi kuitenkin ottaa kilpailunrajoitusten arvioinnissa huomioon niitä tekijöitä, jotka yhteisön oikeuden alalla voivat johtaa ryhmäpoikkeuksen peruuttamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa