Minilex - Lakipuhelin

Valikoiva eli selektiivinen jakelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valikoiva eli selektiivinen jakelu tarkoittaa sitä, että elinkeinonharjoittaja valitsee halukkaiden jälleenmyyjien piiristä ne myyjät, joiden kanssa se haluaa ryhtyä liikesuhteisiin. Nämä jälleenmyyjät valitaan tiettyjen laadullisten kriteerien, kuten myyjien ammattitaidon tai toimitilojen edustavuuden, perusteella. Selektiivisyyden luonteeseen liittyy lisäksi pyrkimys jakeluverkon tiiviyteen, joka toteutetaan siten, että hyväksytyille jälleenmyyjille asetetaan velvoite olla toimittamatta kyseisiä tuotteita verkostoon kuulumattomille jälleenmyyjille. Tällainen valikoiva jakelu on tyypillistä etenkin teknisille tuotteille ja luksustuotteille.

Valikoiva jakelu on hyväksyttävää kilpailulainsäädännön näkökulmasta edellyttäen, että jälleenmyyjät valitaan laadullisilla kriteereillä, jotka koskevat jälleenmyyjän ja hänen henkilökuntansa teknistä pätevyyttä sekä myyntitilojen sopivuutta. Vaatimusten tulee koskea yhdenmukaisesti kaikkia jälleenmyyjiä eikä niitä saa soveltaa syrjivällä tavalla. Huomattavaa on myös se, että valikoiduille jälleenmyyjille ei saa myöntää yksinoikeutta tuotteen myyntiin tietyllä alueella. Jälleenmyyjien määrääkään ei yleensä saa rajoittaa, vaan jälleenmyyjien valikoiminen tapahtuu pääsääntöisesti laadullisten kriteerien perusteella. 

Vertikaalisia sopimuksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan selektiivinen jakelu on sallittua, kun valikoivaa jakelua noudattavan yrityksen ja jälleenmyyjien osuus markkinoista on alle 30 prosenttia. Myös tuon prosenttiosuuden ylittyessä valikoiva jakelu on sallittua, kunhan toiminta on asetuksen suuntaviivojen mukaisesti hyväksyttävää. Selektiivisen jakelun hyväksyttävyys edellyttää, että jakelutapa on objektiivisesti eli asiallisesti perusteltu ja että valittuja kriteerejä noudatetaan johdonmukaisesti. Kilpailuoikeudelliset ongelmat ovat usein varsin haastavia ja siksi asiantuntijan puoleen kääntyminen on usein varsin järkevä ratkaisu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa