Minilex - Lakipuhelin

Horisontaaliset ja vertikaaliset kilpailunrajoitukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kilpailunrajoitukset jaetaa horisontaalisiin ja vertikaalisiin kilpailunrajoituksiin. Horisontaalisilla kilpailunrajoituksilla tarkoitetaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua rajoittavia sopimuksia ja menettelyitä. Tällaisten sopimusten tai menettelyjen tarkoitus tai seuraus ei saa olla kilpailun merkittävä estyminen, rajoittuminen tai vääristyminen. Horisontaalista kiellettyä yhteistyötä voi olla esimerkiksi kahden tietyn hyödykkeen valmistajan tai kahden tai useamman saman hyödykkeen ostajan tai jälleenmyyjän keskinäinen yhteistyö, kuten hinnoista sopiminen. Yleisiä kiellettyjä horisontaalisen yhteistyön muotoja ovat erilaiset kartellit, joiden puitteissa esimerkiksi sovitaan hinnoista, rajoitetaan tuotantoa tai jaetaan markkinoita.

Vertikaalisella kilpailunrajoituksella puolestaan tarkoitetaan eri tuotantoportailla toimivien elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia tai menettelyjä, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ostoa ja myyntiä. Kun horisontaalisissa kilpailunrajoitustilanteissa yritykset toimivat ikään kuin samalla vaakaviivan mukaisella sektorilla, niin vertikaalisissa tilanteissa yhteistyötä tekevät yritykset ovat samalla pystyviivan mukaisella sektorilla. Vertikaalisia kilpailunrajoituksia ovat esimerkiksi määrähinnoittelu, jolla määrätään tuotteelle alin sallittu hinta, sekä ne yksinomaisuussopimukset, joiden seurauksena kilpailu merkittävästi rajoittuu kyseessä olevilla markkinoilla.

Kaikki horisontaalinen ja vertikaalinen yritysten välinen yhteistyö ei tietenkään ole kiellettyä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että vain kilpailua merkittävästi haittaavat ja kaikista suurimmat horisontaaliset ja vertikaaliset sopimukset ovat kiellettyjä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa