Minilex - Lakipuhelin

Horisontaaliset ja vertikaaliset kilpailunrajoitukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Horisontaalisilla kilpailunrajoituksilla tarkoitetaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua rajoittavia sopimuksia ja menettelyjä. Tällaisten sopimusten tai menettelyjen tarkoitus tai seuraus ei saa olla kilpailun merkittävä estyminen, rajoittuminen tai vääristyminen. Horisontaalista kiellettyä yhteistyötä voi olla esimerkiksi kahden tietyn hyödykkeen valmistajan tai kahden tai useamman saman hyödykkeen ostajan tai jälleenmyyjän keskinäinen yhteistyö, kuten hinnoista sopiminen. Yleisiä kiellettyjä horisontaalisen yhteistyön muotoja ovat erilaiset kartellit, joiden puitteissa esimerkiksi sovitaan hinnoista, rajoitetaan tuotantoa tai jaetaan markkinoita.

Vertikaalinen kilpailunrajoitus puolestaan tarkoittaa eri tuotantoportailla toimivien elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia tai menettelyjä, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ostoa ja myyntiä. Kun horisontaalisissa kilpailunrajoitustilanteissa yritykset toimivat ikään kuin samalla vaakaviivan mukaisella sektorilla, niin vertikaalisissa tilanteissa yhteistyötä tekevät yritykset ovat samalla pystyviivan mukaisella sektorilla. Vertikaalisia kilpailunrajoituksia ovat esimerkiksi määrähinnoittelu, jolla määrätään tuotteelle alin sallittu hinta, sekä ne yksinomaisuussopimukset, joiden seurauksena kilpailu merkittävästi rajoittuu jollakin markkinoilla.

Kaikki horisontaalinen ja vertikaalinen yritysten välinen yhteistyö ei tietenkään ole kiellettyä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että vain kaikista suurimmat ja kilpailua merkittävästi haittaavat horistontaaliset ja vertikaaliset sopimukset ovat kiellettyjä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa