Minilex - Lakipuhelin

Kilpailuoikeuden tavoitteena on turvata toimivaa kilpailua

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kilpailulainsäädännön tavoitteena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Tällöin turvataan yhtäältä suorituskilpailua eli kilpailuedun hankkimista hyödykkeen laadun, hinnan tai muiden ominaisuuksien avulla. Toisaalta pyritään varmistamaan elinkeinonharjoittajien markkinamekanismin ohjaama toimintavapaus sekä vapaa hinnanmuodostus. Toimivan kilpailu edellyttää ennen muuta alalle pääsyn vapautta sekä taloudellista kilpailua rajoittavien kilpailunrajoitusten poistamista.

Lähtökohta on siis vapaa kilpailu, jossa markkinamekanismi toimii häiriöttä ja yritykset, jotka kykenevät tuottamaan hintansa, laatunsa, saatavuutensa tai muiden ominaisuuksiensa puolesta asiakkaiden ja kuluttajien arvostamia tavaroita tai palveluja, menestyvät. Voimakkaan tosiasiallisen tai potentiaalisen kilpailun markkinoilla tuotetut hyödykkeet vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden ja kuluttajien tarpeita. Huomattavaa on se, että kuluttajien etu on asia, jota suojellaan myös kilpailulainsäädännössä. 

Kilpailulainsäädännöllä puututaan menettelytapoihin, jotka vähentävät talouden tehokkuutta tai perusteettomasti estävät tai haittaavat muiden elinkeinonharjoittajien toimintaa. Tavoitteena on esimerkiksi varmistaa, etteivät yritykset rajoita keskinäistä kilpailuaan kartellien avulla. Vahingollisen markkinakäyttäytymisen ohella pyritään myös turvaamaan kilpailullinen markkinarakenne puuttumalla kilpailua merkittävästi estäviin yrityskauppoihin jo ennalta käsin. Myös EU:n kilpailusäännökset tuovat oman leimansa kilpailulainsäädäntöön.

Julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä pyritään taas tehostamaan julkisten varojen käyttöä sekä edistämään laadukkaiden hankintojen tekemistä. Tavoitteena on myös turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Kilpailuoikeudella on siis monia tavoitteita monine ulottuvuuksineen. Yhteistä on kuitenkin siis se, että lainsäädännöllä pyritään turvaamaan terve ja toimiva kilpailu. Jos sinulla on jotain kysyttävää liittyen esimerkiksi kilpailuoikeuteen, voit tarvittaessa soittaa lakipuhelimeemme, jossa vastaamassa ovat lakimiehemme.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »