Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian käsittely ulkomailla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian käsittely ulkomailla vaihtelee valtion mukaan. Lainsäädäntö, tuomioistuinlaitos ja oikeudenkäyntimenettely poikkeavat enemmän tai vähemmän Suomen vastaavista, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia ja ylimääräisiä kustannuksia oikeudenkäynnin aikana.

Oman oikeusjärjestelmämme läheisin sukulainen löytyy Ruotsista. Sen sijaan esimerkiksi common law- perusteiset eli tapaoikeuteen perustuvat järjestelmät ovat hyvinkin erilaisia verrattuna suomalaiseen civil law- eli säädösoikeudelliseen järjestelmään. Common law on käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, jossa on mm. erilaisia tuomioistuimia riita-asioiden käsittelylle.

Yhdeksi keskeisimmistä ongelmista saattaa osoittautua oikeudenkäynnin kieli. Valtion virallinen kieli on lähes poikkeuksetta juttujen käsittelykieli sekä asiakirjojen ja todisteiden kieli. Käännökset ja tulkkaukset aiheuttavat kustannuksia ja oikeudenkäynnin hidastumista. Myös väärinymmärrysten vaara on olemassa.

Oikeusapulain mukaan ulkomaiseen oikeudenkäyntiin tai vastaavaan lainkäyttömenettelyyn voi saada oikeusapua. Oikeusapuun on oikeutettu henkilö, jolla on kotikunta Suomessa tai koti- tai asuinpaikka EU:n jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Oikeusapua ei anneta yhtiölle tai yhteisölle. Erityisestä syystä oikeusapua annetaan elinkeinoharjoittajan elinkeinotoimintaa koskevassa muussa kuin tuomioistuinasiassa. Ulkomailla käsiteltävissä asioissa oikeusapu kattaa vain yleisen oikeudellisen neuvonnan ja sen myöntämisestä päättää oikeusaputoimisto. Oikeudellisen avustajan palkkiot jäävät siis yleensä korvaamatta ulkomaisissa riitaoikeudenkäynneissä. Erityisen painavista syistä oikeusministeriö voi myöntää laajempaa oikeusapua.

Riita-asian käsittely ulkomailla voi olla hyvinkin haasteellista ja kallista, joten siksi oikeudenkäynnit kannattaa pyrkiä saamaan omaan kotimaahansa. Oikeuspaikkasopimuksella tai lakiviittauksella voidaan sopia, minkä valtion tuomioistuimessa riita-asia käsitellään ja minkä valtion lakia siihen sovelletaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa