Minilex - Lakipuhelin

Remontointi järjestyslaissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Järjestyslain tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Laissa säädetään erinäisiä velvoitteita ja rajoitteita näiden tarkoitusten toteuttamiseksi. Järjestyslaissa on säännöksiä, jotka koskevat myös remontointia. Remontointi on tehtävä turvallisesti eikä siitä saa aiheutua yleisen järjestyksen häiriintymistä.

Vaaran estäminen

Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Rakennukset ja rakennelmat tulee siis ensinnäkin pitää sellaisessa kunnossa, ettei niistä putoa esineitä tai aineita. Remontoinnin yhteydessä remontin tekijän on huolehdittava siitä, ettei tällaista putoavan esineen tai aineen vaaraa ole. Seuraukset laiminlyönnistä voivat olla hyvinkin vakavat.

Remontointi ei saa häiritä yleistä järjestystä

Järjestyslaissa ei ole säädetty mitään varsinaista vuorokaudenaikaa, jolloin remontointi tulisi suorittaa. Kerrostaloasunnoissa tällaiset määräykset perustuvat säännönmukaisesti taloyhtiön sääntöihin ja niissä säädettyyn yöaikaiseen hiljaisuuteen. Metelöinti remontoimalla yöaikaan voi tietyin edellytyksin täyttää myös kotirauhan rikkomisen rikosoikeudellisen tunnusmerkistön.

Järjestyslaissa kielletään kuitenkin yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla esimerkiksi metelöimällä. Yleisellä paikalla tarkoitetaan tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, urheilukenttää, vesialuetta, hautausmaata tai muuta vastaavaa yleisön käytettävissä olevaa aluetta sekä rakennusta, joukkoliikenteen kulkuneuvoa ja muuta vastaavaa paikkaa, kuten virastoa, toimistoa, liikenneasemaa, kauppakeskusta, liikehuoneistoa tai ravintolaa, joka on yleisön käytettävissä joko jokin tilaisuuden aikana tai muutoin.

Remontoinnista aiheutuu yleensä meluhaittaa lähiympäristölle. Päiväsaikaan remontoinnista aiheutuvaa melua on jouduttava sietämään, kunhan se ei ole kohtuuttoman voimakasta. Remontointi on useimmiten hyväksyttävä syy melun aiheuttamiselle. Yöaikaan remontoinnista aiheutuvan melun sietämisvelvoite ei kuitenkaan ole niin korkea, jolloin yleinen järjestys häiriintyy helpommin.

Rangaistusseuraamus

Yleistä järjestystä metelöimällä häiritsevä syyllistyy järjestysrikkomukseen, josta voidaan tuomita 70 euron suuruinen rikesakko. Myös vaaran estämiseen liittyvän huolehtimisvelvollisuuden laiminlyöjä syyllistyy järjestysrikkomukseen. Tällöin järjestysrikkomuksesta määrätään 100 euron suuruinen rikesakko laiminlyöntiin syyllistyneelle.

Rakennusturvallisuuden laiminlyönyt voi vakavimmissa tapauksissa syyllistyä myös vammantuottamukseen tai kuolemantuottamukseen. Esimerkiksi jos ohikulkija saa surmansa sen vuoksi, että rakennuksesta tipahtaa huonon kunnossapidon tai remontin vuoksi tiiliskivi hänen päähänsä, vastaa talon omistaja tai haltija vahingosta.

Vinkit

  • Remontointi yöaikaan on yleensä kielletty taloyhtiön järjestyssäännöissä
  • Remontista ei saa aiheutua vaaraa ulkopuolisille

Varoitukset

  • Kiinteistön omistaja tai haltija taikka tämän edustaja vastaa rakennuksen turvallisuudesta
  • Naapureiden kohtuuton häiriintyminen voi täyttää myös kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistön

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa