Minilex - Lakipuhelin

Relevanttien markkinoiden määrittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Relevanttien eli merkityksellisten markkinoiden määrittely tarkoittaa sen selvittämistä, mitkä hyödykkeet kilpailevat tai voivat kilpailla tarkastelun kohteena olevien hyödykkeiden kanssa ja siten rajoittaa markkinavoiman käyttöä. Tarkoituksena on selvittää ne tuotteet ja palvelut, jotka ovat kuluttajien näkökulmasta toisensa korvaavia eli keskenään kilpailevia. Määrittelyssä selvitetään myös markkinoiden laajuus sekä tuotteen että maantieteellisen ulottuvuuden osalta.

Relevantit hyödykemarkkinat koostuvat tuotteista ja palveluista, joita kuluttaja pitää keskenään vaihdettavissa tai korvattavissa olevina niiden ominaisuuksien, käyttötarkoituksen tai hintojen vuoksi. Kysynnän korvattavuus on markkinoiden määrittelyn kannalta merkittävässä asemassa. Se kertoo, kuinka kannattavaa yrityksen on muuttaa tuotteen hintaa. Jos kuluttaja kääntyy muiden tuotteiden puoleen hinnankorotuksen seurauksena, hintaa ei kannata korottaa. Kysynnän korvattavuutta arvioitaessa selvitetään, mitä hyödykkeitä ostajat pitävät tarkastelun kohteena olevia hyödykkeitä korvaavina ja miltä eri maantieteellisiltä alueilta ostaja voi tehdä korvaavia hankintoja. Jos kuluttajalla on mahdollisuus valita toinen tuote hinnankorotuksen seurauksena, tuotteet korvaavat toisensa ja kuuluvat näin ollen samoille markkinoille.

Relevantit maantieteelliset markkinat muodostuvat alueista, joilta asiakkailla on realistinen mahdollisuus hankkia kyseisiä hyödykkeitä. Relevanteilla maantieteellisillä markkinoilla myös kilpailuedellytykset ovat riittävän yhtenäiset ja kyseiset markkinat tuleekin voida erottaa vierekkäisistä maantieteellisistä alueista erityisesti kilpailuedellytysten erilaisuuden perusteella. Relevantit maantieteelliset markkinat voivat olla esimerkiksi yhden maan kattavat markkinat, EU:n sisämarkkinat tai maailmanlaajuiset markkinat. Markkinoiden maantieteelliseen laajuuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten tavaran kuljetuskustannukset.

Relevanttien markkinoiden määrittäminen on yksi kilpailuoikeuden avainkäsitteistä. Esimerkiksi määräävän markkina-aseman määrittäminen ei onnistuisi ilman, että tutkittaisiin relevanttien markkinoiden rakennetta ja laajuutta. Relevanttien markkinoiden määrittämiseen ja muihin oikeudellisiin kysymyksiin saat tarvittaessa vastauksia asiantuntijoiltamme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa