Minilex - Lakipuhelin

Rekisteröinti suojaa tavaramerkkiä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun on nähnyt aikaa ja vaivaa suunnitellakseen erottuvan, mieleenpainuvan ja asiallisen tavaramerkin, on ehdottomasti syytä panostaa sen suojaamiseen. Tehokkain tapa suojata omaa tavaramerkkiään on rekisteröidä se tavaramerkkirekisteriin. Tällä tavalla tavaramerkille saadaan yksinoikeus, joka tarkoittaa sitä, ettei elinkeinotoiminnassa kukaan muu saa rekisteröidä tai ottaa käyttöönsä samaa tai siihen sekoitettavissa olevaa tavaramerkkiä. Yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. Tavaramerkin haltija saa vedota tähän yksinoikeuteensa kaikkia kilpailijoitaan vastaan. Viime kädessä hän voi myös suojata yksinoikeuttaan erilaisten oikeussuojakeinojen avulla. On kuitenkin huomattava, että tavaramerkin käyttö yksityisesti ei ole kiellettyä; vain elinkeinotoiminnassa tapahtuva käyttö kuuluu yksinoikeuden suojan piiriin. Tavaramerkin rekisteröinnin takaama suoja on vahva, sillä yksinoikeus on voimassa riippumatta siitä, lasketaanko tavara tai aiotaanko se laskea liikkeeseen Suomessa vai ulkomailla vai tuodaanko se Suomen alueelle elinkeinotoiminnassa käytettäväksi, säilytettäväksi, varastoitavaksi tai edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi. Merkitystä ei siis ole sillä, onko tavaramerkin loukkaaja tiennyt tavaramerkin olleen rekisteröity. Rekisteröinnille annetun julkisuusvaikutuksen johdosta tavaramerkin katsotaan tulevan kaikkien tietoon, vaikkei näin käytännössä tapahtuisikaan. Luvattomaksi käyttämiseksi katsotaan muun muassa se, että joku laskiessaan liikkeeseen varaosia, lisätarvikkeita tai muuta sellaista, mikä soveltuu toisen tavaraan, viittaa tämän tunnusmerkkiin tavalla, joka on omiaan aikaansaamaan vaikutelman, että liikkeeseen laskettu tavara on lähtöisin tunnusmerkin haltijalta tai että tämä on suostunut tunnusmerkin käyttämiseen. Tavaramerkkiin saa kuitenkin viitata hyvän liiketavan mukaisesti, jos sen käyttäminen on tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Jos tavara on laskettu liikkeeseen käyttämällä tiettyä tavaramerkkiä ja liikkeelle laskemisen jälkeen muu kuin merkin haltija on tehnyt tavaraan olennaisia muutoksia muokkaamalla, korjaamalla tai muulla siihen verrattavalla tavalla, ei kyseiseen tavaramerkkiin saa enää viitata tavaraa Suomessa uudelleen liikkeelle laskettaessa, ellei tavaran muutoksista selvästi ilmoiteta tai ellei se muuten selvästi ilmene. Rekisteröintiä vastaavan suojan voi saada myös tavaramerkin vakiinnuttamisella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa