Minilex - Lakipuhelin

Rakennukseen sisäänpääsyn varmistaminen on omistajan tai haltijan vastuulla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Järjestyslain tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Laissa säädetään erinäisiä velvollisuuksia näiden tarkoitusten toteuttamiseksi. Rakennuksen omistajalle, haltijalle tai näiden edustajalle on säädetty velvollisuus huolehtia siitä, että tietyillä viranomaisilla on pääsy rakennukseen. Poliisi valvoo järjestyslain säännösten noudattamista.

Rakennukseen sisäänpääsyn varmistaminen

Rakennuksen omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, että kerrostalossa on näkyvässä paikassa yhteystiedot talonmiehestä, isännöitsijästä tai muusta henkilöstä, jonka avulla poliisi-, pelastus- tai sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomainen tai haastemies voi viipymättä ja korvauksetta päästä rakennukseen.

Järjestys- ja turvallisuusasioissa on tarpeen, että kyseiset viranomaiset pääsevät rakennukseen sisään ilman viivytystä. Säännös koskee asuinrakennuksia, joissa on useita huoneistoja ja joihin on yhteinen sisäänkäynti sekä vastaavanlaista toimisto- tai liikekäytössä olevaa rakennusta. Rakennuksen omistaja tai haltija taikka hänen edustajansa voi täyttää velvoitteen esimerkiksi kiinnittämällä sisäänkäyntinä olevaan oveen ilmoituksen, joista ilmenee päivystävän talonmiehen yhteystiedot.

Vastuun kohdentuminen

Kenen vastuulla tällaisten yhteystietojen näkyville asettaminen sitten on? Vastuu voi kohdistua rakennuksen omistajaan, haltijaan tai näiden edustajaan. Haltijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on pitkäaikainen käyttöoikeus rakennukseen. Edustaja voi olla sopimuksen perusteella esimerkiksi kiinteistöhuoltoyhtiö. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että rakennuksen omistaja on vastuussa yhteystietojen näkyvillä pitämisestä, ellei vastuuta ole sopimuksella siirretty rakennuksen haltijalle tai edustajalle.

Rangaistusseuraamus

Poliisi valvoo järjestyslain noudattamista. Rakennukseen pääsystä huolehtimiseen liittyvän velvollisuuden rikkoja syyllistyy järjestysrikkomukseen, josta voidaan määrätä sakkorangaistus. Sakkorangaistuksen määrä on 70 euroa.

Vinkit

  • Talonmiehen tai isännöitsijän yhteystietojen tulee olla ulko-ovelta katsottuna näkyvillä tai muutoin saatavilla
  • Yhteystietojen ilmoittaminen parantaa asukkaiden turvallisuutta

Varoitukset

  • Hätätilanteessa poliisi tai pelastusviranomainen voi joutua murtamaan asuinrakennuksen oven, jos ovea ei muutoin saada auki viivytyksettä

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa