Minilex - Lakipuhelin

Pysyvä työrauhavelvollisuus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pysyvä työrauhavelvollisuus käsittää käytännössä tilanteet, joissa työtaistelutoimenpiteisiin ollaan ryhtymässä esimerkiksi niiden yhdistysten välillä, jotka eivät keskenään ole sopimussuhteessa. Näissä tilanteissa on vallitsevan käytännön mukaan vallinnut periaatteellinen työtaisteluvapaus, mikä tarkoittaa sitä, että työtaistelut ovat sallittuja, mikäli niitä ei erikseen ole kielletty.

Työtaisteluoikeuden käyttäminen on kuitenkin kiellettyä ensinnäkin silloin, jos sitä ollaan selkeästi käyttämässä väärin. Tällaista väärinkäyttämistä on esimerkiksi toisen oikeusaseman perusteeton loukkaaminen. Työtaistelun voidaankin katsoa rikkovan näissä tilanteissa työrauhavelvollisuutta, jos aiottu työtaistelutoimenpide on hyvän tavan vastainen, eikä toimenpidettä voitane tällöin panna täytäntöön. Työtaistelutoimenpiteeseen ei voi ryhtyä silloinkaan, jos se olisi oikeudenvastainen. Työtaistelutoimenpiteen hyvän tavan vastaisuutta tai oikeudenvastaisuutta voidaan arvioida eri arviointitapojen mukaan, esimerkiksi yleisen edun tai yleisten kriteerien perusteella. Ennen työtaistelutoimenpiteeseen ryhtymistä onkin hyvä keskustella lakimiehen kanssa työtaistelun sallittavuudesta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa