Minilex - Lakipuhelin

Perintöveron huojentaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintöverovelvollinen voi hakea huojennusta veronmaksuvelvollisuuteen. Veronhuojennuksella tarkoitetaan vapauttamista perintöveron maksamisesta joko osittain tai kokonaan. Vain maksuunpannusta verosta voidaan vapauttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että verohallinto on ensin ratkaistava perintöverotusta koskeva asia ennen kuin veronhuojennushakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

Veronhuojennuksessa on kysymys verojen anteeksiannosta. Siksi vapautuksen voi saada vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa. Verohallinto voi myöntää vapautuksen perintöverosta, jos siihen on painavia syitä ottaen erityisesti huomioon verovelvollisen alentunut maksukyky.

Lievempi tapa huojentaa perintöveron maksuvelvollisuus on myöntää lykkäystä veron suorittamiseen. Jos perintöveron suorittaminen määräajassa käy verovelvolliselle vaikeaksi, voi verohallinto hakemuksesta myöntää veron suorittamisen lykkäystä.

Vapautus voidaan taas myöntää eri perusteista. Yleisin peruste vapautukselle on vero- tai maksuvelvollisen veronmaksukyvyn olennainen heikentyminen. Syynä maksuvaikeuksiin voi olla esimerkiksi työttömyys, sairaus tai elatusvelvollisuus. Vapautus voidaan myös myöntää, jos veron perintä olisi muusta erityisestä syystä kohtuutonta. Vapautus on myös mahdollista saada, jos veron periminen vaarantaisi maa- tai metsätalouden tai muun yritystoiminnan jatkuvuuden tai työpaikkojen säilyvyyden tai jos pesäosuuden arvo on perintöverotuksen toimittamisen jälkeen olennaisesti vähentynyt ja vapautukselle on olemassa siihen liittyviä erityisiä syitä.

Kun vapauttamisesta päätetään, hakijan maksukyvystä tehdään kokonaisarvio ottaen huomioon yleiset säännökset ja periaatteet yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Tapauskohtaisessa menettelyssä otetaan erityisesti huomioon tilanteisiin liittyvät yksilölliset olosuhteet.

Verosta vapauttamista koskevasta päätöksestä ei saa valittamalla hakea muutosta. Tämä on perusteltua sen vuoksi, että verosta vapauttamisessa on kyse tarkoituksenmukaisuus- ja kohtuusharkinnasta, eikä tehty kielteinen päätös saa oikeusvoimaa. Vero- tai maksuvelvollinen voi kuitenkin aina tehdä uuden hakemuksen.

Vapauttamishakemuksen jättäminen verohallintoon ei vielä keskeytä veron perintää. Perintä keskeytyy vain, jos vapautus myönnetään. Jos perintöverosta on myönnetty vapautusta, vapautuspäätös koskee myös perintöveron viivästysseuraamuksia ja muita seuraamuksia. Mikäli haluat tietää lisää  perintöveron huojennuksesta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa