Minilex - Lakipuhelin

Perintöveron huojennus sukupolvenvaihdoksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleistä

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yritystoimintaa siirretään seuraavan sukupolven hoidettavaksi. Yritystoiminnan jatkaja on usein luovuttajan lapsi tai muu lähisukulainen, mutta jatkajan ei tarvitse olla sukulaisuussuhteessa luovuttajaan voidakseen saada huojennusta perintöverotuksessa.

Sukupolvenvaihdoksen kohteena voi olla joko maatila tai muu yritystoiminta tai niiden osa, joka voi siirtyä toiminnan jatkajalle joko perintönä tai testamentilla. Yritys ja maatila käytetään tässä artikkelissa samassa merkityksessä.

Perintöveron huojennusta on pyydettävä kirjallisesti verohallinnolta ennen perintöverotuksen toimittamista.

Edellytykset

Yritystoimintaa jatkavalle osakkaalle määrättävää perintöveroa voidaan huojentaa vain hänen veronalaiseen jäämistöosuuteensa sisältyvän yritysvarallisuuden osalta.

Jäämistöosuudesta menevästä perintöverosta jätetään osa maksuun panematta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • veronalaiseen jäämistöosuuteen sisältyy yritys tai sen osa
  • perinnön- tai testamentinsaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä
  • huojennettavan perintöveron määrä on yli 850 €

Yrityksen käsitettä ei ole erikseen määritelty perintö- ja lahjaverolaissa. Huojennuksen saaminen edellyttää kuitenkin, että veronalaiseen jäämistöosuuteen sisältyvä yritys harjoittaa sellaista liiketoimintaa, jonka mukaan sen saamasta tulosta tulee suorittaa veroa elinkeinoverolain mukaan. Perintönä tai testamentilla saadun osuuden tulee olla vähintään 10 % yrityksen omistamiseen oikeuttavista osuuksista, jotta huojennus olisi mahdollista antaa.

Toiminnan jatkaja on ryhdyttävä harjoittamaan yritystoimintaa viimeistään vuoden kuluttua perintöverotuksen toimittamisesta. Lisäksi edellytetään, että jatkaja on täyttänyt 18 vuotta viimeistään perintöverotuksen toimittamishetkellä.

Perintöveron huojennuksen laskeminen

Perintöveroa voidaan huojentaa vain osittain. Osahuojennus lasketaan perinnön- tai testamentinsaajan jäämistöosuuteen sisältyvän yritysvarallisuuden perusteella. Huojennuksen laskemiseksi määritetään yritysvarallisuudelle ensin käypä arvo ja tämän jälkeen ns. sukupolvenvaihdosarvo (spv-arvo). Käyvällä arvolla tarkoitetaan yritysvarallisuuden todennäköistä luovutushintaa vapailla markkinoilla. Yrityksen spv-arvo saadaan, kun yritysvarallisuus arvostetaan määrään, joka vastaa 40 % varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaisesta arvosta.

Näistä molemmista arvoista lasketaan perintöveron määrä. Käyvän arvon mukaan lasketusta verosta vähennetään spv-arvon mukaan laskettu vero. Toisessa laskutoimituksessa vähennetään käyvän arvon mukaan lasketusta perintöverosta 850 euroa.

Perintöverona jätetään maksuunpanematta se määrä, joka saadaan edellä mainittujen laskutoimitusten erotuksista, kuitenkin aina vähintään 850 euroa.

Mikäli haluat tietää lisää perintöverotuksesta ja sukupolvenvaihdoshuojennuksesta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa