Minilex - Lakipuhelin

Perintöveron huojennus kun kyseessä on yritys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollisella on oikeus perintöveron huojennukseen, jos hänen veronalaiseen perintöönsä sisältyy yritys tai osa siitä ja verovelvollinen jatkaa yritystoimintaa. Tästä huojennuksesta käytetään nimitystä sukupolvenvaihdoshuojennus. Tarkoituksena on edesauttaa yritysten jatkamisen edellytyksiä alentamalla yritysten sukupolvenvaihdokseen kohdistuvaa perintöverotusta sekä pidentämällä veronmaksuaikaa.

Verohuojennusta ei ole sidottu siihen, että toimintaa jatkaa lähisukulainen. Verohuojennus voidaan myöntää myös vieraalle henkilölle. Lähtökohtaisesti huojennuksen voi saada vain luonnollinen henkilö, mutta oikeuskäytännössä huojennus on myönnetty myös oikeushenkilölle.

Sukupolvenvaihdoshuojennus ei ole automaattisesti verovelvolliselle tuleva huojennus, vaan sitä on haettava Verohallinnolta. Hakemus on tehtävä kunkin verovelvollisen osalta erikseen.

Huojennukseen oikeuttava varallisuus

Yrityksen käsitettä ei ole määritelty perintöverolaissa. Yrityksellä tarkoitetaan pääsääntöisesti yhtiömuodosta riippumatta toimintaa, jota verotetaan elinkeinoverolain säännösten mukaan. Verohuojennuksen voi saada myös silloin, kun verovelvollinen perii vain osan yrityksestä. Tällaisen osan on kuitenkin oltava vähintään 1/10 yrityksen kaikista osakkeista tai osuuksista. 1/10 vaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos usealle henkilölle on yhteisesti lahjoitettu vähintään 10 % yrityksestä.

Vaatimus yritystoiminnan jatkamisesta

Vaatimus toiminnan jatkamisesta täyttyy, jos jatkaja työskentelee yrityksessä tai osallistuu sen toimintaan kuulumalla esimerkiksi yrityksen hallitukseen. Kokopäiväistä työskentelyä ei kuitenkaan edellytetä. Jos perilliset jatkavat yritystoimintaa yhdessä, on lähtökohtana, että vaatimus toiminnan täyttymisestä selvitetään kunkin perillisen osalta erikseen. Jos vain yksi perillisistä tosiasiallisesti osallistuu toiminnan harjoittamiseen, vain hänellä on oikeus verohuojennukseen. Toiminnan jatkamista on myös jatkettava välittömästi luovutuksen jälkeen.

Huojennuksen määrä

Huojennuksen määrän laskemiseksi on kaksi tapaa, joista valitaan se, kumpi aiheuttaa pienemmät veroseuraamukset. Useimmiten huojennuksen määrä lasketaan vähentämällä käyvän arvon mukaan lasketusta perintöverosta vero, joka vastaa 40 % osuutta aliarvostetun omaisuuden mukaan lasketusta perintöverosta. Omaisuus aliarvostetaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain säännösten mukaan.

Maksuajan pidennys

Jos yrityksen tai sen osan perusteella lasketun perintöveron määrä on 1700 euroa tai enemmän, veron maksuaikaa voidaan pidentää verovelvollisen pyynnöstä.  Pyyntö maksuajan pidentämisestä on tehtävä ennen verotuksen toimittamista. Veroa tulee suorittaa yhtä suurina vuotuisina erinä, vähintään 850 euroa vuodessa. Vero tulee suorittaa kokonaisuudessaan enintään 10 vuoden aikana.

Sukupolvenvaihdoshuojennukseen voi liittyä paljon epäselvyyttä. Ensiksi on selvitettävä, onko yritystoiminta sellaista toimintaa, joka oikeuttaa verohuojennuksen saamiseen. Toiseksi on muistettava vaatimus toiminnan jatkamisesta. Verohallinnon ohjeen mukaan toimintaa on jatkettava välittömästi luovutuksen jälkeen. Tästä on kuitenkin olemassa muutamia poikkeuksia. Verovelvollinen voi myös tietyissä tilanteissa menettää verohuojennuksen ja joutua maksamaan maksuun panematta jätetyn veron korotettuna.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa