Minilex - Lakipuhelin

Perintöveron huojennus kun kyseessä on maatila

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollisella on oikeus perintöveron huojennukseen, jos hänen veronalaiseen perintöönsä sisältyy maatila tai osa siitä ja verovelvollinen jatkaa maatalouden harjoittamista. Tästä huojennuksesta käytetään nimitystä sukupolvenvaihdoshuojennus. Tarkoituksena on edesauttaa maatilatalouden jatkamisen edellytyksiä alentamalla maatilan sukupolvenvaihdokseen kohdistuvaa perintöverotusta sekä pidentämällä veronmaksuaikaa.

Verohuojennuksen voi saada siitä huolimatta, että toimintaa jatkaa joku muu kuin lähisukulainen. Verohuojennus voidaan siis myöntää myös vieraalle henkilölle. Lähtökohtaisesti verohuojennus on tarkoitettu vain luonnollisille henkilöille, mutta oikeuskäytäntö on osoittanut, että se voidaan myöntää myös oikeushenkilölle.

Sukupolvenvaihdoshuojennusta on haettava Verohallinnolta. Hakemus on tehtävä jokaisen verovelvollisen osalta erikseen.

Huojennukseen oikeuttava varallisuus

Maatilan käsitettä ei ole määritelty perintöverolaissa. Verohuojennuksen saamisen kannalta maatalouden käsitettä on pidetty melko laajana. Edellytyksenä kuitenkin on, että varallisuuteen sisältyy maataloutta. Verohuojennuksen voi saada myös silloin, kun verovelvollinen perii vain osan maatilasta.

Vaatimus maataloustoiminnan jatkamisesta

Vaatimus maataloustoiminnan jatkamisesta edellyttää verovelvollisen henkilökohtaista työpanosta. Työn ei kuitenkaan tarvitse olla päätoiminen. Toiminnan jatkamiseksi riittää myös, että verovelvollinen osallistuu esimerkiksi tilan johtotehtäviin. Verovelvollisen ei katsota jatkavan toimintaansa ainakaan silloin, jos hän vuokraa kaikki peltonsa. Tällöin hänellä ei ole oikeutta verohuojennukseen.

Huojennuksen määrä

Huojennuksen määrän laskemiseksi on kaksi tapaa, joista valitaan se, kumpi aiheuttaa pienemmät veroseuraamukset. Useimmiten huojennuksen määrä lasketaan vähentämällä käyvän arvon mukaan lasketusta perintöverosta vero, joka vastaa 40 % osuutta aliarvostetun omaisuuden mukaan lasketusta perintöverosta. Omaisuus aliarvostetaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain säännösten mukaan.

Maksuajan pidennys

Jos maatilan tai sen osan perusteella lasketun perintöveron määrä on 1700 euroa tai enemmän, veron maksuaikaa voidaan pidentää verovelvollisen pyynnöstä.  Pyyntö verohuojennuksesta on tehtävä ennen verotuksen toimittamista. Veroa tulee suorittaa yhtä suurina vuotuisina erinä, vähintään 850 euroa vuodessa. Vero tulee suorittaa kokonaisuudessaan enintään 10 vuoden aikana.

Oikeus verohuojennukseen on monissa tapauksissa epäselvä. Ongelmiksi muodostuvat kysymykset siitä, mitä maatilalla verohuojennukseen liittyen tarkoitetaan ja milloin verovelvollisen katsotaan jatkavan maatalouden harjoittamista. Jos olet saamassa perintönä maatilan tai osan siitä ja haluat selvittää onko sinulla mahdollisuus saada verohuojennus, älä epäröi ottaa yhteyttä Minilexin asiantunteviin lakimiehiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa