Minilex - Lakipuhelin

Perintö- tai lahjaveron korottaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnön- ja lahjansaajalla on tiettyjä velvollisuuksia, jotta verotus saadaan toimitettua oikein ja oikeassa ajassa. Jos verovelvollinen laiminlyö velvollisuuttaan toimittaa määrätyt tiedot oikeassa ajassa, voi seurauksena olla veronkorotus.

Perintö- tai lahjaveroa korotetaan silloin, kun verovelvollinen ei ole antanut perukirjaa, veroilmoitusta tai muuta tietoa tai asiakirjaa määräaikaan mennessä, tai on antanut ne oleellisesti vaillinaisina. Veroa korotetaan tällöin enintään 20 prosentilla. Jos vaillinaiset tiedot koskevat vain osaa perinnöstä, testamentista tai lahjasta, veroa korotetaan vain tämän osan aiheuttamasta veron lisääntymisestä.

Jos verovelvollinen vielä kehotuksen todistettavasti saatuaankin laiminlyö velvollisuutensa ilman hyväksyttävää syytä, korotetaan veroa vielä 20 prosentilla.

Jos verovelvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antanut tiedoiltaan oleellisesti virheellisen perukirjan, veroilmoituksen tai muun asiakirjan, vero korotetaan enintään kaksinkertaiseksi. Veronkorotus ei siis vaadi varsinaista tahallisuutta, vaan huolimattomuus riittää, jos se katsotaan tarpeeksi törkeäksi. Veronkorotus voi aina tapahtua sellaisenkin henkilön kohdalla, joka ei ole ollut varsinaisesti ilmoitusvelvollinen, mutta joka on ollut selvästi tietoinen perukirjan, veroilmoituksen tai muun asiakirjan virheellisyydestä. Tällöinkin veroa korotetaan vain siltä perinnön, testamentin tai lahjan osalta, jota virheellinen tieto koskee.

Välttyäkseen veronkorotuksen kaltaisilta seurauksilta on tärkeä tietää velvollisuutensa veronmaksajana. Lisäksi on oltava selvillä tärkeistä määräajoista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa