Minilex - Lakipuhelin

Perintö- ja lahjaverotuksen toimittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintö- ja lahjaverotuksen toimittaminen kuuluu Verohallinnolle. Perintöverotus toimitetaan perukirjan ja mahdollisen jakokirjan perusteella. Perukirjassa selvitetään kuolinpesän tila luetteloimalla vainajan omaisuus ja velat. Perukirja tulee antaa Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Lahjaverotuksen toimittamista varten tulee lahjansaajan antaa lahjaveroilmoitus. Lahjaveroilmoitus on tehtävä aina, jos lahja on yli 5000 euron arvoinen. Ilmoitusta ei tarvitse antaa sellaisesta lahjasta, joka on verosta vapaa. Lahjaveroilmoitus tulee antaa kolmen kuukauden kuluessa lahjan saannista.

Verohallinto voi painavista syistä lykätä perintöverotuksen toimittamista määräajaksi, kun kuolinpesän osakas on tehnyt asiasta hakemuksen. Lykkäyksen aika voi olla enintään yksi vuosi perukirjan Verohallinnolle jättämiselle säädetyn ajan päättymisestä.

Välttyäkseen epämiellyttäviltä seurauksilta velvollisuudet on täytettävä oikeassa ajassa ja oikealla tavalla. Mikäli perukirjaa tai veroilmoitusta ei anneta, tai se on niin puutteellinen, että sitä ei voida panna oikaistunakaan verotuksen perusteeksi, verotus toimitetaan arvioimalla. Tätä kutsutaan arvioverotukseksi. Arvioverotus voidaan toimittaa 10 vuoden kuluessa perintö- tai lahjaverovelvollisuuden alkamisesta. Veroa voidaan tietyissä tapauksissa myös korottaa.

Verotukseen tyytymättömän verovelvollisen on mahdollista hakea muutosta tai oikaisua tietyin poikkeuksin. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle riippuu siitä, onko lahja saatu ennen vuotta 2017 vai sen jälkeen. Perintöverotuksen okaisuvaatimuksen määräaika puolestaan riippuu siitä, milloin perittävä on kuollut. Määräajan jälkeen saapuneita vaatimuksia ei tutkita.

Verohallinto voi antaa perintö- tai lahjaveroa koskevan ennakkoratkaisun. Ennakkoratkaisua on haettava kirjallisesti määräaikojen puitteissa. Verotoimituksen sääntely voi olla monimutkaista, samoin tarvittavien asiakirjojen laatiminen. Epävarmoissa tilanteissa, on hyvä tukeutua verolainsäädäntöä tuntevan lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa