Minilex - Lakipuhelin

Perinnön- ja lahjansaajan velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnön- ja lahjansaajalla on tiettyjä velvollisuuksia, jotta verotus saadaan toimitettua oikein.

Pesän ilmoittajan on annettava ilman kehotusta Verohallinnolle perukirja eli asiakirja, jossa luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Aikaa perukirjan antamiselle on yksi kuukausi perunkirjoituksen toimittamisesta. Perunkirjoituksen laiminlyönti voi olla ei-toivottuja seurauksia. Pahimmillaan se voi johtaa vastuuseen vainajan veloista. Jos perunkirjoitus on laiminlyöty, voi Verohallinto ilmoittaa tästä käräjäoikeudelle.

Joissain tilanteissa perukirjaa ei tarvitse laatia. Silloin verovelvollisen tulee tehdä veroilmoitus perintöön liittyen. Jos verovelvollinen ei asu Suomessa, vastuu veroilmoituksen tekemisestä on kuolinpesää hallussaan pitävällä henkilöllä. Veroilmoitus tulee tehdä Verohallinnolle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun verovelvollisuus alkoi.

Lahjaverovelvollisen on ilman kehotusta annettava lahjaveroilmoitus, jotta lahjaverotus voidaan toimittaa. Jos lahjaveroa ei kuitenkaan ole lain nojalla suoritettava, ei ilmoitustakaan tarvitse tehdä, ellei sitä ole erikseen vaadittu.

Verohallinto voi kehottaa laissa mainittuja henkilöitä antamaan kaikki kuolinpesää koskevat tiedot ja esittämään tarkastettavaksi kaikki asiaan liittyvät asiakirjat. Tiedonantovelvollisia ovat kuolinpesän osakas, erityisjälkisäädöksen saaja, leski, perunkirjoituksen toimittajat sekä pesän ilmoittaja- ja hoitaja. Lahjaa koskevia tietoja ja asiakirjoja koskien tiedonantovelvollisia ovat lahjanantaja ja lahjansaaja.

Velvollisuuksiensa tunteminen on tärkeää. Se tekee verotusprosessista sujuvamman. Samalla osataan menetellä tarkoituksenmukaisella tavalla välttyen ikäviltä veroseurauksilta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa